MJERA 302 “Razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti”

Ministarstvo poljoprivrede je 30.06.2012. objavilo novi Pravilnik o provedbi Mjere 302 “Razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti”.

Prvi natječaj koji će se provesti po novom pravilniku bit će otvoren od 20.08.2012. do 24.09.2012.
DODATAK: Natječaj je produžen do 31.12.2012. godine

Promjene unutar mjere 302 možete vidjeti ovdje

 

 

MJERA 302: Razvoj i diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikropoduzetnika (do 10 zaposlenih, uz vrijednost aktive do 2 milijuna eura ili godišnji promet do 2 milijuna eura), u sustavu PDV-a,100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba.

Iznimka su ulaganja u dječje vrtiće gdje su kod izgradnje podnositelji prijave mikropoduzeća registrirana kao ustanova od javnog interesa i nisu obavezni biti u sustavu PDV-a, odnosno kod rekonstrukcije/opremanja su podnositelji prijave javne ustanove u rangu mikropoduzeća, koje također ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi sektori za Mjeru 302: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, usluge, prerada na poljoprivrednim gospodarstvima, obnovljivi izvori energije.

 

NOVOSTI U MJERI 302:

Svi sektori:

-korisnik mora imati stručnu osposobljenost za pojedini sektor za koji se prijavljuje sukladno nacionalnom zakonodavstvu

-tijekom trajanja IPARD programa, podnositelj može ostvariti potporu  za prihvatljiva ulaganja do najviše 975.000 EUR, ako se jedno od ulaganja odnosi na obnovljive izvore energije i 450.000 EUR u svim ostalim slučajevima

– u sklopu dokumentacije koja se prilaže prijavi za natječaj potrebno je imati neobvezujuće PISMO NAMJERE banke o kreditiranju

 

Sektor ruralnog turizma

– prihvatljiva ulaganja u naseljima razvrstanima  u razrede “C” i “D” (ranije samo D).

 

Sektor proizvodnje gljiva

– ovaj sektor je prebačen u IPARD Mjeru 101.

 

Sektor usluga

– kod ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju/opremanje dječjih vrtića – korisnici su mikropoduzeća registrirana kao institucije od javnog interesa/javne ustanove u rangu mikropoduzeća, te kao takvi ne moraju biti u sustavu PDV-a.

 

Sektor obnovljivih izvora energije

– prihvatljivi svi oblici obnovljivih izvora energije (ranije samo bioplinska postrojenja)

– korisnici su fizičke i pravne osobe u rangu mikropoduzeća (ne moraju biti u upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava)

– ulaganja nisu prihvatljiva za domaćinstva.

 

Sektor prerade na poljoprivrednom gospodarstvu

– prihvatljiva dodatna ulaganja u preradu ribe, začinskog, ljekovitog, aromatičnog bilja te gljiva (ranije samo meso, mlijeko, voće i povrće).