Korporativna društvena odgovornost kroz prizmu potrošača

Autori: Tünde Csapóné Riskó1, Ádám Péntek2, Troy Wiwczaroski3

Ključne riječi: korporativna društvena odgovornost, svjesni konzumerizam, aktivnosti u sklopu korporativne društvene odgovornosti, aktivnosti potrošača


1Institute of Marketing and Commerce, Faculty of Business and Economics, University of Debrecen, 138 Böszörményi str, 4032 Debrecen, Hungary
2Institute of Applied Informatics and Logistics, Faculty of Business and Economics, University of Debrecen, 138 Böszörményi str, 4032 Debrecen, Hungary
3Institute of Economic Languages and Communication Studies, Faculty of Business and Economics, University of Debrecen, 138 Böszörményi str, 4032 Debrecen, Hungary

Sažetak

Korporativna društvena odgovornost usko je povezana s konvencionalnom idejom o ekonomskim organizacijama i njihovim položajima u društvu. Cilj ovoga rada je prikupljanje najrelevantnijih rezultata istraživanja o korporativnoj društvenoj odgovornosti, predstavljanje informiranosti mađarskih ispitanika o korporativnoj društvenoj odgovornosti općenito te utvrđivanje korelacija između dobivenih rezultata i demografskih varijabli utemeljenih na našem primarnom istraživanju. Dobiveni rezultati podupiru trenutnu praksu u smislu definicije korporativne društvene odgovornosti. Gotovo sve ponuđene alternative ispitanici su povezali s korporativnom društvenom odgovornošću. Najviši prosjek postigla je alternativa “stvaranje radnih mjesta, zapošljavanje”, što ukazuje na njezino značenje. Uzimajući u obzir različite čimbenike koji utječu na odluke u vezi kupovine, dobiveni rezultati posebno ističu značenje cijene i udio vrijednosti u cijeni.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 5:2015 (1) 21-31]