Upravljanje kvalitetom usluga poljoprivrednog osiguranja primjenom višedimenzionalnog modela vrednovanja

Autori: Jadranka Deže1

Ključne riječi: upravljanje kvalitetom usluga, poljoprivredno osiguranje


1Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, Osijek, Hrvatska (jdeze@pfos.hr)

Sažetak

Osiguranje je način preventivnog djelovanja u cilju smanjivanja posljedica rizika. Menadžeri poljoprivrednih gospodarskih subjekata prepoznaju potencijalne opasnosti koje mogu utjecati na ekonomske rezultate poslovanja. Njihove spoznaje i očekivanja su osnova za unaprijeđivanje kvalitete usluga poljoprivrednog osiguranja.

Cilj rada je predstaviti višedimenzionalni model vrednovanja kvalitete kao metodu u procesu unaprijeđivanja kvalitete usluga, te njegovu strukturu, postupke i moguće rezultate.
Mogućnost sufinanciranja dijela police osiguranja usjeva, životinja i biljaka prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. aktualizira temu poljoprivrednog osiguranja.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 5:2015 (1) 32-40]