INTERKATEDARSKI SUSRET AGRARNIH EKONOMISTA


Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija, 29/30 svibnja 2015. godine

TEMA: Obrazovanje agroekonomista i položaj na tržištu rada

Sažetak

U Novom Sadu su od 29. do 30. svibnja 2015. godine održani tradicionalni interkatedarski susreti agrarnih ekonomista.
Domaćin je ovogodišnjeg okupljanja bila Katedra za ekonomiku poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Na skupu su sudjelovali voditelji i članovi većine katedri i zavoda koje se bave ekonomikom poljoprivrede s područja bivše SFRJ. Ovom skupu nazočili su predstavnici iz područja agrarne ekonomije s fakulteta u Mariboru, Zagrebu, Osijeku, Križevcima, Kninu-Splitu, Banjoj Luci, Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Podgorici, Skopju, Subotici, Zemunu i Novom Sadu.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 5:2015 (1)]