Jesu li radni uvjeti povezani s odabirom kuhane hrane tijekom radnog vremena?

Autori: Marina Tomić1, Lucija Korda2, Magdalena Zrakić3, Željka Mesić1

Ključne riječi: radni uvjeti, zaposlene osobe, kuhana hrana, ponašanje


1Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za marketing u poljoprivredi, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska (matomic@agr.hr)
2Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, preddiplomski studij Agrarna ekonomika, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska
3Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Cilj rada je utvrditi postoji li povezanost između radnih uvjeta i ponašanja zaposlenih osoba u konzumaciji kuhane hrane tijekom radnog vremena. On-line anketno ispitivanje provedeno je na uzorku od 206 zaposlenih osoba. Rezultati istraživanja su pokazali da više od 60 % ispitanika ne konzumira kuhanu hranu tijekom radnog vremena. Zaposlenici privatnih kompanija, koji rade sjedilačke vrste poslova te oni koje provode na poslu više od 10 sati, u većem udjelu jedu kuhanu hranu tijekom radnog vremena. Rezultati istraživanja su važni za ugostitelje koji nude ili planiraju nuditi kuhanu hranu u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja potrošača u konzumaciji takve hrane tijekom radnog vremena, kao i za kreatore zdravstvene politike u svrhu izrade i provedbe kampanja s ciljem povećanja konzumacije kuhane hrane na radnom mjestu.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 7:2017 (1) 46-56]