Potrošačke preferencije mladih potrošača prilikom kupnje prehrambenih proizvoda

Autori: Sanja Jelić Milković1, Ružica Lončarić1, Jelena Kristić1

Ključne riječi: mladi potrošači, prehrambeni proizvodi, intrinzična obilježja i ekstrinzična obilježja


1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska (sajelic@pfos.hr)

Sažetak

Cilj je rada utvrditi koja su to za mlade potrošače relevantna intrinzična i ekstrinzična obilježja prehrambenih proizvoda pri kupnji u odnosu na njihove socio-demografske karakteristike. Za prikupljanje podataka korištena je metoda ankete, a kao instrument korišten je anketni upitnik. Istraživanje je provedeno na uzorku od N = 384 studenta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (sada Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek). Rezultati istraživanja pokazuju kako su mladim potrošačima od velikog značenja ekstrinzična i intrinzična obilježja prehrambenih proizvoda. Od intrinzičnih obilježja mladim potrošačima najvažniji je okus, a od ekstrinzičnih marka proizvoda i povoljna cijena. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao okvir za buduća istraživanja potrošačkih preferencija i drugih grupa ispitanika.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 1-12]