Stavovi mladih potrošača o cijeni i promociji mlijeka i mliječnih proizvoda

Autori: Jelena Kristić1, Ivana Fosić2, Ana Crnčan1

Ključne riječi: mlijeko, mliječni proizvodi, cijena, promocija, lojalnost kupaca

 

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, V. Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska (jkristic@pfos.hr)
2Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, 31000 Osijek, Hrvatska

Sažetak

Cijena i promocija, kao elementi marketinškog miksa, vrlo su važni za pozicioniranje proizvoda i njihovo diferenciranje od konkurencije. Kako bi njihova pravilna upotreba bila i učinkovita, proizvođači bi trebali poznavati kupovne i prehrambene navike svojih potrošača, ali i potencijalnih kupaca. U cilju utvrđivanja stavova potrošača o važnosti cjenovnih i promotivnih elemenata mlijeka i mliječnih proizvoda te identificiranja eventualnih razlika u  njihovim stavovima s obzirom na različite demografske varijable, provedeno je istraživanje  osobnim ispitivanjem na uzorku od 1.157 ispitanika. Rezultati su pokazali kako su cijena (M = 3,36) i promocija mlijeka i mliječnih proizvoda (M = 3,34) potrošačima podjednako bitni. Cijena mlijeka je važnija potrošačima trajnog mlijeka (p<0,05) u odnosu na potrošače svježeg mlijeka, kao i potrošačima s nižim mjesečnim prihodom kućanstva (p<0,000). Konzumenti svježeg mlijeka se više slažu s tvrdnjom o vjernosti isključivo jednoj marki proizvoda (p<0,01), kao i ispitanici koji se isključivo bave poljoprivrednom djelatnošću (p=0,012). Ispitanici s ruralnih područja se više slažu s tvrdnjom kako su cijene mlijeka domaćih proizvođača znatno niže od stranih proizvođača (p= 0,011).

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 13-22]