Stavovi o poduzetničkom djelovanju žena i muškaraca s obzirom na odabrane demografske varijable

Autori: Jelena Kristić1, Jadranka Deže1, Ivana Fosić2, Ana Crnčan1

Ključne riječi: poduzetničko djelovanje žena, poduzetničko djelovanje muškaraca, studentska populacija, demografske varijable

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, V. Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska (jkristic@pfos.hr)
2Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, 31000 Osijek, Hrvatska

Sažetak

Poduzetnička aktivnost žena i muškaraca pojmovi su koji bi trebali biti uravnoteženi i jednako vrednovani. U Republici Hrvatskoj prisutno je skoro dvostruko veće učešće muškaraca nego žena u poduzetničkim aktivnostima, iako se taj jaz polako, ali nedovoljno brzo smanjuje. U cilju utvrđivanja stavova o poduzetničkom djelovanju žena i muškaraca te identificiranju razlika u stavovima ispitanika s posebnim naglaskom na područje stanovanja, provedeno je indikativno
istraživanje na uzorku od 1.157 ispitanika studentske populacije, koji predstavljaju potencijalne buduće pokretače poduzetničkih aktivnosti. Rezultati su pokazali kako postoje razlike u stavovima ispitanika s urbanih područja koji se više slažu s tvrdnjama o poduzetništvu kao muškoj aktivnosti (p<0,026) i boljeg uočavanja poslovnih prilika od strane muškaraca (p<0,000), dok se ispitanici s ruralnih područja više slažu s tvrdnjom kako žene mogu imati i uspješnu karijeru i kvalitetan obiteljski život (p<0,019).

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 23-32]