Čitaju li hrvatski potrošači deklaracije uz svježe povrće?

Autori: Ivan Stupnišek¹, Marija Cerjak²

Ključne riječi: potrošači, svježe povrće, obilježja povrća, deklaracije

¹Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Svetošimunska c. 25, Zagreb, Hrvatska.
Student poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti
²Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Svetošimunska c. 25, Zagreb, Hrvatska.
Zavod za marketing u poljoprivredi (mcerjak@agr.hr)

Sažetak

Domaće tržište povrća karakterizira veliki uvoz, pri čemu su često kvaliteta i cijena uvezenog povrća niže od povrća domaćih proizvođača. Da bi domaći proizvođači bili konkurentni, moraju prilagodili svoju ponudu potrošačima, a to znači da moraju poznavati ponašanje i stavove svojih potrošača. Cilj rada je utvrditi kupovno ponašanje potrošača svježeg povrća, važnost koju pridaju pojedinim obilježjima povrća pri njegovoj kupnji te utvrditi čitaju li hrvatski potrošači deklaracije na svježem povrću i koliko im vjeruju. Anketno ispitivanje provedeno je na uzorku od 417 potrošača svježeg povrća na području RH. Rezultati istraživanja pokazali su da većina potrošača najčešće kupuje svježe povrće u supermarketima, a zatim na tržnicama, pri čemu gotovo polovica njih kupuje uglavnom u samo jednom prodajnom kanalu. Potrošačima je najvažnija kvaliteta povrća koje kupuju, zatim podrijetlo, ali i oznaka koja jamči podrijetlo i kvalitetu. Većina ispitanika čita deklaracije često ili povremeno te u većoj mjeri nisu zadovoljni postojećim deklaracijama i nemaju osobito povjerenja u informacije na istima. Dobiveni rezultati mogu poslužiti proizvođačima i trgovcima za razvoj strategija posebnog označavanja i deklariranja domaćeg povrća, te se tako istaknuti i pozicionirati na tržištu svježeg povrća.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 42-53]