On-line poslovanje u agroturizmu

Autori: Tihana Sudarić1

Ključne riječi: agroturizam, on-line poslovanje, internet, društvene mreže

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Republika Hrvatska (tihana.sudaric@pfos.hr)

Sažetak

On-line poslovanje u agroturizmu podrazumijeva poslovanje koje je većim dijelom zastupljeno preko interneta što ima mnogo prednosti ali i izazova.  Naime, objasniti ulogu i specifičnost agroturizma puno je lakše i učinkovitije putem weba i društvenih mreža. Cilj ovoga rada je naglasiti važnost on-line poslovanja u agroturizmu, koji ne podrazumijeva samo oglašavanje i komunikaciju već i istraživanje tržišta, konkurencije, međusobne suradnje, bankarskog poslovanja odnosno stjecanje know how, znanja i vještina kroz on-line alate (on-line cjeloživotno obrazovanje). U radu je provedeno empirijsko istraživanje koje se odnosilo na prepoznatost on-line djelovanja agroturizma od strane potrošača (N:101). Postavljene hipoteze su potvrđene odnosno, agroturizam nije dovoljno promoviran putem interneta i društvenih mreža (H1), uloga interneta i društvenih mreža utjecala bi na bolju informiranost o proizvodima i uslugama u agroturizmu (H2), te starija dobna skupina uglavnom se ne informira putem interneta (H3).

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 54-63]