Stavovi poljoprivrednika o inovacijama i ulozi savjetodavne službe u njihovom širenju

Autori: Magdalena Zrakić1, Hrvoje Lončar2, Vedran Išasegi2, Matej Rukavina2, Đurđica Žutinić1

Ključne riječi: inovacija, savjetodavna služba, poljoprivreda, stavovi, istraživanje

1Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska
(mzrakic@agr.hr)
2studenti diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu u Zagrebu

Sažetak

Ciljevi rada su (a) utvrditi stavove poljoprivrednika o inovacijama u poljoprivredi te koje su inovacije uveli na vlastitim gospodarstvima i (b) ustanoviti kako ispitanici procjenjuju ulogu savjetodavne službe u uvođenju inovacija. Istraživanje je provedeno 2017. godine na uzorku od 64 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva na području triju županija. Rezultati pokazuju da većina poljoprivrednika ima pozitivne stavove o tehnološkim inovacijama. Više od dvije trećine ih smatra da bez inovacija nema napretka u poljoprivredi. Ispitanici smatraju da ih je potrebno bolje informirati o suvremenim tehnološkim dostignućima u poljoprivredi. Manje pozitivan stav imaju prema ulozi poljoprivredne savjetodavne službe u prijenosu inovacija na gospodarstva, iako se u znanstvenom diskursu naglašava njena ključna uloga u širenju i primjeni inovacija.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 64-74]