Pregled i perspektiva tržišta svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj – simulacija modelom parcijalne ravnoteže

Autori: David Kranjac1, Krunoslav Zmaić1, Emil Erjavec2

Ključne riječi: AGMEMOD, model parcijalne ravnoteže, simulacija, svinje, svinjsko meso

1Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska (dkranjac@pfos.hr)
2Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Groblje 3, Domžale, Slovenia

Sažetak

AGMEMOD modelom parcijalne ravnoteže izrađena je simulacija pregleda tržišta svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj do 2030. godine. Rezultati modela simuliraju buduća kretanja broja svinja, proizvodnje, potrošnje, uvoza, izvoza i cijena svinjskog mesa prema ceteris paribus tržišnim uvjetima uz primjenu postojećih mjera i instrumenata agrarne politike u tom sektoru do kraja razdoblja simulacije. Unatoč padu broja svinja i proizvodnje svinjskog mesa prije i nakon pristupanja u EU-u, u nadolazećem razdoblju očekuje se blagi oporavak domaćeg tržišta svinjskog mesa. No, domaća proizvodnja neće zadovoljavati domaću potražnju te će Hrvatska i dalje ostati uvoznica svinjskog mesa do kraja simuliranog perioda.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 75-83]