Ekološka modernizacija i ruralni razvoj: između teorije i prakse

Autori: Josipa Arapović¹, Nataša Bokan²

Ključne riječi: ekološka modernizacija, ruralni razvoj, teorija razvoja

1Studentica diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak
2Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb (nbokan@agr.hr)

Sažetak

U radu dajemo kratki pregled obilježja teorije ekološke modernizacije te potom o njoj raspravljamo u kontekstu ruralnog razvoja. Propitujemo jesu li ta dva teorijska i praktična koncepta kompatibilna i podupiru li se međusobno. Nalazimo da ruralni razvoj, kako teorijski konstrukt tako i onaj praktični, ima koristi od teorije ekološke modernizacije, a posebno naglašavamo nekoliko područja ruralnog iskustva za koja pretpostavljamo da bi mogla donijeti veću kvalitetu života i rada u ruralnom području primjenjujući ideje ekološke modernizacije. U zaključku, umjesto zaključnih tvrdnji, postavljamo pitanja kojima želimo potaknuti na daljnja promišljanja i istraživanja ruralnog razvoja i ekološke modernizacije te njihovog međusobnog utjecaja.

CIJELI ČLANAK

[Agroeconomia Croatica 8:2018 (1) 94-102]