Riječ urednice

Poštovani čitatelji,
s ponosom vam predstavljamo šesti broj časopisa Agroeconomia Croatica čime nastavljamo kontinuitet izlaženja časopisa posljednjih nekoliko godina. Agroeconomia Croatica je časopis kojeg izdaje Hrvatsko agroekonomsko društvo, a u kojem se pruža mogućnost našim članovima i kolegama publicirati svoje znanstvene i stručne radove iz područja agrarne ekonomike i ruralne sociologije. Časopis ima i elektronsku verziju dostupnu na stranicama Hrvatskog agroekonomsko društva (http://www.haed.hr/aec/), a dostupan je i na portalima: Hrčak te u AgEcon search.

Agroeconomia Croatica jedini je hrvatski časopis koji se bavi ovom tematikom, ali i jedan od rijetkih u našoj regiji. Časopis nastoji promovirati i širiti znanstvene spoznaje u znanstvenu zajednicu i gospodarstvo integriranjem različitih znanstvena područja i grana.

Ovaj, šesti svezak časopisa Agroeconomia Croatica, sadrži radove šarolike problematike. Četiri od osam radova djela su hrvatskih autora, dva su članka iz Srbije, dok su dva iz Nigerije. Iz geografske distribucije autora može se zaključiti prepoznatost časopisa i izvan hrvatskih granica. Teme koje se obrađuju u ovom broju su: forenzično računovodstvo u poljoprivredi, vanjskotrgovinska razmjena tune u Republici Hrvatskoj, usporedba razvijenosti poljoprivredno-prehrambenog sektora odabranih županija sjeverozapadne Hrvatske, ekonomska isplativost agroturističko-vinarskog gospodarstva na vinskoj cesti, opcije i značaj primjene komparativne metode vrednovanja poljoprivredne opreme, perspektive prerade manje opasnog organskog otpada u profitabilni proizvod: slučaj proizvodnje komposta u Republici Srbiji, proizvodnost u proizvodnji riže u Nigeriji te rast produktivnosti tipičnih poljoprivrednih kultura ECOWAS-a. S obzirom na široku paletu obrađivanih tema, nadam se da ćete naći ponešto zanimljivo i korisno.

S radošću očekujemo nove radove, Vaša
Ružica Lončarić, glavna urednica.