O DRUŠTVU

Potreba utemeljenja društva agrarnih ekonomista javlja se već sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća da bi  se tek 12. veljače 1996. godine održala sjednica Osnivačkog odbora, izabrana upravna tijela, te proveden postupak nužan za registraciju u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Prvi članovi tj. utemeljitelji HAED-a su (abecednim redom): Brkić Srećko, Budin Tomislav, Franić Ramona, Grgić Ivo, Juračak Josip, Kolega Ante, Kovačić Damir, Kraljičković Josip, Par Vjekoslav, Tratnik Miroslav, Žimbrek Tito i Žutinić Đurđica.

Za prvog Predsjednika jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Tito Žimbrek.

Ministarstvo uprave je Rješenjem od 14. ožujka 1996. godine odobrilo upis HAED-a kao pravne osobe u Registar udruženja građana Republike Hrvatske (pod red. br. 2253, Knjiga III).

Prema Statutu, svrha osnutka HAED-a je da promiče agroekonomsku i agrosociološku struku, kao znanstvenu i nastavnu disciplinu, profesionalnu djelatnost i specijalnost te, s tim u povezanosti, zastupa i štiti interese svojih članova.

Kao Dan HAED-a odabran je 3. srpanj, na spomen 1924. godine kada je na tadašnjem Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljen (kao osmi po redu) Zavod za gospodarsku upravu, kojeg je prvi predstojnik bio prof.dr.sc. Oton pl. Frangeš, onodobno vodeći agrarni ekonomist, osoba zaslužna za utemeljenje Gospodarskog-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta i prvi predsjednik Udruženja agronoma u Zagrebu.

HAED prolazio razdoblja veće ili manje aktivnosti, a jedno razdoblje možemo označiti kao „razdoblje mirovanja“ Društva. Od utemeljenja do danas, predsjednici HAED-a su više ili manje uspješni bili:

Ime i prezime Razdoblje
Tito Žimbrek 1996-1998
Tito Žimbrek 1998-2000
Damir Kovačić 2000-2002
Josip Juračak 2002-2004
Josip Kraljičković 2004 izabran i ubrzo zamolio razrješnicu, odnosno podnio ostavku
Razdoblje „mirovanja“  aktivnosti Društva traje od konca 2004. do 2010.
Tito Žimbrek 2010-2012
Ružica Lončarić 2012-2014
Ivo Grgić 2014-2018
Marija Cerjak 2018-

 

 

Upravna tijela Hrvatskog agroekonomskog društva
(izabrana na XV. saboru, 30. studenog 2018. godine)

Upravni odbor

Marija Cerjak, dr. sc., predsjednica Društva Redoviti profesor Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Tajana Čop, mag. ing. agr., tajnica Asistentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Ružica Lončarić, dr.sc. Izvanredna profesorica Fakultet biotehničkih znanosti Osijek
Tihana Sudarić dr.sc. Izvanredna profesorica Fakultet biotehničkih znanosti Osijek
Branka Šakić Bobić, dr. sc. Docentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Kristina Svržnjak, dr. sc. Profesor visoke škole Visoko gospodarstko učilište u Križevcima
Milan Oplanić, dr. sc. Predstojnik Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Željka Mesić, dr.sc. Docentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Marina Tomić Maksan, dr. sc. Poslijedoktorandica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nadzorni odbor

Jadranka Deže, dr.sc.   Izvanredna profesorica Fakultet biotehničkih znanosti Osijek
Josip Kraljičković, mr.sc. Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačka županija
Josip Gugić, dr.sc. Docent Sveučilište u Splitu , Sveučilišni odjel za studije mora

Časni sud

Tito Žimbrek, dr. sc. Sveuč. profesor u mirovini
Ante Kolega, dr. sc. Sveuč. profesor u mirovini
Ljiljana Gašparec-Skočić Pročelnica Odjela za poljodjelstvo Matice hrvatske

 

Predsjednik društva Prof. dr. sc. Ivo Grgić Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Dopredsjednici Prof. dr. sc. Ružica Lončarić Fakultet biotehničkih znanosti Osijek
Prof. dr. sc. Tihana Sudarić Fakultet biotehničkih znanosti Osijek
Tajnica Tajana Čop, mag. ang. agr. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Rizničarka Ljiljana Wenzinger Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet