O DRUŠTVU

Potreba utemeljenja društva agrarnih ekonomista javlja se već sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća da bi  se tek 12. veljače 1996. godine održala sjednica Osnivačkog odbora, izabrana upravna tijela, te proveden postupak nužan za registraciju u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Prvi članovi tj. utemeljitelji HAED-a su (abecednim redom): Brkić Srećko, Budin Tomislav, Franić Ramona, Grgić Ivo, Juračak Josip, Kolega Ante, Kovačić Damir, Kraljičković Josip, Par Vjekoslav, Tratnik Miroslav, Žimbrek Tito i Žutinić Đurđica.

Za prvog Predsjednika jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Tito Žimbrek.

Ministarstvo uprave je Rješenjem od 14. ožujka 1996. godine odobrilo upis HAED-a kao pravne osobe u Registar udruženja građana Republike Hrvatske (pod red. br. 2253, Knjiga III).

Prema Statutu, svrha osnutka HAED-a je da promiče agroekonomsku i agrosociološku struku, kao znanstvenu i nastavnu disciplinu, profesionalnu djelatnost i specijalnost te, s tim u povezanosti, zastupa i štiti interese svojih članova.

Kao Dan HAED-a odabran je 3. srpanj, na spomen 1924. godine kada je na tadašnjem Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljen (kao osmi po redu) Zavod za gospodarsku upravu, kojeg je prvi predstojnik bio prof.dr.sc. Oton pl. Frangeš, onodobno vodeći agrarni ekonomist, osoba zaslužna za utemeljenje Gospodarskog-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta i prvi predsjednik Udruženja agronoma u Zagrebu.

HAED prolazio razdoblja veće ili manje aktivnosti, a jedno razdoblje možemo označiti kao „razdoblje mirovanja“ Društva. Od utemeljenja do danas, predsjednici HAED-a su više ili manje uspješni bili:

Ime i prezime Razdoblje
Tito Žimbrek 1996-1998
Tito Žimbrek 1998-2000
Damir Kovačić 2000-2002
Josip Juračak 2002-2004
Josip Kraljičković 2004 izabran i ubrzo zamolio razrješnicu, odnosno podnio ostavku
Razdoblje „mirovanja“  aktivnosti Društva traje od konca 2004. do 2010.
Tito Žimbrek 2010-2012
Ružica Lončarić 2012-2014
Ivo Grgić 2014-

 

 

Upravna tijela Hrvatskog agroekonomskog društva
(izabrana na XIII. saboru, 18. studenog 2016. godine)

Upravni odbor
Ivo Grgić, dr. sc., predsjednik Društva Redoviti profesor Agronomski fakultet Zagreb
Ružica Lončarić, dr.sc. Izvanredna profesorica Poljoprivredni fakultet Osijek
Marija Cerjak, dr.sc. Redovita profesorica Agronomski fakultet Zagreb
Krunoslav Zmaić, dr.sc. Redoviti profesor Poljoprivredni fakultet Osijek
Lari Hadelan, dr.sc. Docent Agronomski fakultet Zagreb
Željka Mesić, dr.sc. Docentica Agronomski fakultet Zagreb
Josip Gugić, dr.sc. Docent Veleučilište Marko Marulić Knin
Tihana Sudarić dr.sc. Izvanredna profesorica Poljoprivredni fakultet Osijek
Marina Tomić, dr.sc. Poslijedoktorandica Agronomski fakultet Zagreb
 Nadzorni odbor
Jadranka Deže, dr.sc.   Izvanredna profesorica Poljoprivredni fakultet Osijek
Josip Kraljičković, mr.sc. Savjetnik župana Zagrebačka županija
Tomislav Budin, dr.sc. u mirovini
Časni sud
Tito Žimbrek, dr. sc. Sveuč. profesor u mirovini
Ante Kolega, dr. sc. Sveuč. profesor u mirovini
Kristina Svržnjak, dr. sc. Profesorica visoke škole Visoko Gospodarsko Učilište Križevci
Predsjednik društva: Prof. dr. sc. Ivo Grgić Agronomski fakultet Zagreb
Dopredsjednici: Prof. dr. sc. Ružica Lončarić Poljoprivredni fakultet Osijek
  Prof.  dr. sc. Marija Cerjak Agronomski fakultet Zagreb
Tajnica Magdalena Zrakić, dr.sc. Agronomski fakultet Zagreb
Rizničarka Vesna Očić, dr.sc. Agronomski fakultet Zagreb

 

U Zagrebu, 27. siječnja 2017. godine

prof.dr.sc. Ivo Grgić, predsjednik HAED-a