7
srp

Mogućnosti primjene netnografije na vinski sektor Balkana

Autori: Uroš Valčić, Vlade Zarić1

1Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Beogradu, Nemanjina 6, Beograd, Republika Srbija (urosvalcic92@gmail.com)

Sažetak

U radu je prezentirano istraživanje koje se bavi promatranjem i analizom prisutnosti odabranih vinarija na Balkanu u digitalnom okruženju. Uzorak koji se sastoji od malih, srednjih i velikih vinarija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije je reprezentativan. Analiza prisutnosti u digitalnom svijetu ostvaruje se primjenom metode netnografije, što znači promatranje i analiza društvenih skupina ili pojava u digitalnom svijetu. Netnografija potječe iz etnografije i kvalitativna je metoda koja koristi internetsko pretraživanje za prikupljanje podataka. Cilj je ovog istraživanja dati prikaz postojanja odabranih balkanskih vinarija u digitalnom svijetu kroz postojanje mrežne, web-stranice, kao i važnost te prisutnosti u cilju približavanja potencijalnim kupcima. Utvrđeno je da su sve velike vinarije iz navedenih zemalja, s izuzetkom jedne iz Hrvatske, prisutne u digitalnoj sferi postojanjem mrežne stranice. Od ukupnog broja vinarija srednje veličine u tim zemljama, većina vinarija srednjih kapaciteta ima svoju web-stranicu. Što se tiče ukupnog broja malih vinarija u svim zemljama, nešto malo iznad polovine ima web-stranicu.

Ključne riječi: netnografija, digitalni marketing, balkanske vinarije, web-stranica


Possibilities of applying netnography on the Balkan wine sector

Abstract

This research deals with the observation and analysis of the presence of selected Balkan wineries in the digital environment. A representative sample was taken, consisting of small, medium and large wineries from Slovenia, Croatia, Serbia and North Macedonia. The analysis of presence in the digital world is conducted by applying netnography, which means the observation and analysis of social groups or phenomena in the digital world. Netnography is derived from ethnography and represents a qualitative method that uses Internet search to collect dana. The aim of this research is to show the existence of selected Balkan wineries in the digital world through the existence of a website, as well as the importance of this presence in order to bring potential customers closer. It was found that all large wineries from these countries, with the exception of one from Croatia, are present in the digital sphere with the existence of a website. Of the total number of medium-sized wineries in these countries, most medium-sized wineries have their own website and as for the total number of small wineries in all countries, just over half of them have a website.

Keywords: netnography, digital marketing, Balkan wineries, website


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/07/AEC-2022-01-9.pdf