14
sij

Ekonomsko-financijska analiza sektora voćarstvo i maslinarstvo u Hrvatskoj

Autori: Vesna Očić, Mateja Jež Rogelj, Ornella Mikuš, Kristina Batelja Lodeta, Branka Šakić Bobić

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb, Hrvatska (omikus@agr.hr)

SAŽETAK

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) omogućava poslovnu analizu i usporedbu poljoprivrednih gospodarstava. Cilj je ovoga rada dati pregled stanja voćarstva i maslinarstva u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2018. godine primjenom podataka FADN sustava koji obuhvaća komercijalna gospodarstva minimalne ekonomske veličine 4.000 EUR. Broj gospodarstava u promatranom periodu raste. Površina hrvatskih gospodarstava je 44 % površine europskih istoga tipa. Koriste 1,31 do 1,60 jedinica rada što je u skladu s prosjekom EU-27. Hrvatska gospodarstva prosječno su pet puta manje produktivna od gospodarstava EU-a. Udio izravnih plaćanja u neto dodanoj vrijednosti je između 19 % i 43 %, što pokazuje veliku ovisnost prihoda gospodarstava o potporama. Za povećanje konkurentnosti potrebno je raditi na povećanju produktivnosti.

Ključne riječi: ekonomsko-financijska analiza, FADN, maslinarstvo, voćarstvo


Economic and financial analysis of the fruit and olive growing sector in Croatian agriculture

ABSTRACT

Farm Accountancy Data Network enables business analysis and comparison of farms. The paper provides an overview of the state of other permanent crops from 2014 to 2018. The number of farms is growing in the observed period. The area of Croatian farms is 44% of the area of European farms of the same type.. They use 1.31 to 1.60 units of work, which is in line with the EU-27 average. Croatian farms are on average five times less productive than EU farms. The share of direct payments in net value added is between 19% and 43%, which shows a large dependence of farm incomes on support. To increase competitiveness, it is necessary to work on increasing productivity.

Key words: economic and financial analysis, FADN, olive growing, fruit growing


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/01/AEC-2022-02-10.pdf