13
sij

Proteinske zamjene za meso – perspektivna hrana ili obična hamalija?

Autori: Lari Hadelan1, Ema Peček3, Nataša Bokan1, Marija Cerjak2, Mateja Jež Rogelj1

1Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, (lhadelan@agr.hr)
2Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za marketing u poljoprivredi,
3Studentica studija Agrarna ekonomika

SAŽETAK

Proteinske zamjene za meso prehrambeni su proizvodi koji dobivaju na važnosti zbog promjene ukusa potrošača, porasta svijesti o zaštiti okoliša i upitne etičnosti proizvodnje mesa. U radu su prikazana relevantna istraživanja te je vlastitom anketom utvrđena zainteresiranost i mišljenje ispitanika o najčešćim zamjenama za meso. Anketa je provedena putem online obrasca na prigodnom uzorku od 104 ispitanika. Najveću sklonost zamjeni mesa biljnim pripravcima iskazuju visokoobrazovane žene mlađe dobi. Najprihvatljivije zamjene za meso su mahunarke. Rezultati ukazuju na to da su potrošači svjesni negativnih utjecaja proizvodnje mesa na okoliš i dobrobit životinja, a ipak mesne zamjene ne prihvaćaju zbog njihova okusa.

Ključne riječi: zamjena za meso, biljni protein, stavovi potrošača


Protein substitutes for meat – promising food or ordinary fads?

ABSTRACT

Protein substitutes for meat are food products that are gaining importance due to changing consumer tastes, increased awareness of environmental protection and the questionable ethics of meat production. The aim of the paper is to present relevant researches and to determine the respondents’ interest and opinions about the most common alternatives to meat through authors own survey. The survey was conducted online on a convenient sample of 104 respondents. Highly educated women of younger age groups show the greatest tendency to replace meat with vegetable substitutes. The most acceptable substitutes for meat are legumes. The results indicate that consumers are aware of the negative impacts of meat production on the environment and animal welfare, but the taste of meat substitutes discourages them from accepting them.

Key words: meat substitute, plant protein, consumer attitudes


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/01/AEC-2022-02-04.pdf