6
srp

Pandemijski i drugi izazovi u poslovanju vinara vinogorja Kutjevo

Autori: Lari Hadelan1, Antonija Antonić2, Mateja Jež Rogelj1, Tihana Kovačićek1

1Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, Svetošimunska cesta 25a, Zagreb (lhadelan@agr.hr)
2Prvostupnica studija Agrarna ekonomika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SAŽETAK

Vinogorje Kutjevo jedno je od najpoznatijih lokaliteta proizvodnje grožđa i vina u Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati stanje, probleme i izazove vinara vinogorja Kutjevo. U tu je svrhu proveden intervju s trima proizvođačima vina, različite veličine i proizvodno-tržišne orijentacije. Zajedničko im je mišljenje da je visoka kvaliteta grožđa i vina s kutjevačkog područja njegova glavna prednost. Većinu plasmana ostvaruju u HoReCa sektoru, pretežito na Jadranu u ljetnim mjesecima. Jednim od problema smatraju nedostatak radne snage, a ruralni turizam vide učinkovitom nadogradnjom svoje vinarske djelatnosti. Pandemija koronavirusa prouzročila im je značajan pad prodaje. Jasno primjećuju klimatske promjene u obliku sve češćih vremenskih nepogoda koje uzrokuju štete u vinogradu.

Ključne riječi: vinogorje Kutjevo, graševina, intervju, pandemija


Pandemic and other challenges in wine business of Kutjevo wine region

ABSTRACT

Kutjevo wine region is one of the most famous localities of grape and wine production in Croatia. The aim of the article is to present the condition, problems and challenges of the winegrowers in the vineyard of Kutjevo. For this purpose, an interview was conducted with three winemakers of different sizes, production and market orientation. Winemakers agree that the high quality of grapes and wine from the Kutjevo wine region is its main advantage. Most of the sales are generated in the HoReCa sector, especially in the summer months on the Adriatic coast. They consider the shortage of labour as one of the problems and see rural tourism as an effective upgrading of their wine business. The coronavirus pandemic caused a significant drop in sales. Climatic changes are manifested in the form of increasingly frequent weather events that cause mechanical damage in the vineyard.

Key words: Kutjevo wine region, Graševina, interview, pandemic


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-03.pdf