6
srp

Pregled ekonomskih šteta kao posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi

Autori: Tajana Čop, Mario Njavro

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska (tcop@agr.hr)

SAŽETAK

U 2022. godini štete od prirodnih nepogoda iznosile su oko 251 milijardu eura, a osiguranih šteta je 44 %. Cilj rada je dati pregled ekonomskih šteta od prirodnih nepogoda u Hrvatskoj, s naglaskom na štete u poljoprivredi. Metode primijenjene u radu su metode analize i sinteze te korelacijske analize. Rezultati pokazuju kako su ekonomske štete u Hrvatskoj u razdoblju od 2010. do 2021. veće od 3 milijarde eura, a najveći udio čine rizici suša i poplava. Samo u poljoprivredi štete u razdoblju od 2013. do 2019. iznosile su 1,2 milijarde eura. Najveći udio ekonomskih šteta odnosi se na tuču i sušu, dok su u 2019. godini zastupljene tuča i oluja.

Ključne riječi: klimatske promjene, ekonomske štete, strategije, prirodne nepogode, poljoprivredno osiguranje


Overview of economic damages as a result of natural disasters in agriculture

ABSTRACT

In 2022, losses from natural disasters amounted to 251 billion euros, and only 44% of the losses were insured. The aim of the paper is to give an overview of the economic losses caused by natural disasters in Croatia, focusing on the losses in agriculture. The methods used in the paper are methods of analysis and synthesis, and correlation analysis. The results show that the losses in Croatia in the period from 2010 to 2021 amount to more than 3 billion euros, with the largest share being the risks of droughts and floods. In agriculture alone, damages amount to more than 1 billion euros in the period from 2013 to 2019. The largest share of economic losses is related to hail and drought, while in 2019, it is hail and storms.

Key words: climate change, economic losses, strategies, natural disasters, agricultural insurance


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-04.pdf