6
srp

Utjecaj subjektivne norme i percipirane kontrole ponašanja posjetitelja na namjeru ponovnog posjeta maslinarskom gospodarstvu

Autori: Ana Čehić Marić, Milan Oplanić

Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska (cehic.ana@gmail.com)

SAŽETAK

Subjektivna norma i percipirana kontrola ponašanja su u mnogim istraživanjima imali utjecaja na namjeru/ponašanje. Cilj rada je utvrditi utjecaj subjektivne norme i percipirane kontrole ponašanja posjetitelja prema namjeri ponovnog posjeta maslinarskim gospodarstvima u Istri. Istraživanje je provedeno na 6 maslinarskih gospodarstava otvorenih za posjetitelje na području Istarske županije u razdoblju od lipnja do listopada 2019. godine. Posjetiteljima je uručen upitnik nakon završenog posjeta. Za potrebe izrade ovoga rada korištena su pitanja o socio-demografskim osobinama, varijablama ponašanje na putovanju, te pitanja o subjektivnoj normi i percipiranoj kontroli ponašanja, te namjeri ponovnog posjeta gospodarstvu. U istraživanje su uključena 262 pravovaljano ispunjena upitnika. Prikupljeni podaci su analizirani putem frekvencija, te parametrijskih testova (t-test i jednosmjerna analiza varijance ANOVA). Uzorkom je obuhvaćeno nešto više ženskih ispitanica, većina ima završen fakultet, pretežito imaju mjesečne prihode veće od 1.501 eura, te su uglavnom životne dobi iznad 57 godina. Sve izjave o subjektivnoj normi i percipiranoj kontroli ponašanja pokazale su značajnu povezanost s namjerom ponovnog posjeta maslinarskom gospodarstvu. Posjetitelji s pozitivnijim ocjenama subjektivne norme i percipirane kontrole ponašanja imaju i veću namjeru ponovnog posjeta gospodarstvu.

Ključne riječi: subjektivna norma, percipirana kontrola ponašanja, buduće namjere, posjetitelji


The influence of subjective norm and perceived behavior control of visitors’ on the intention to revisit the olive farm

ABSTRACT

Subjective norm and perceived behavioral control had an impact on intention/behavior in many studies. The aim of the paper is to determine the influence of subjective norm and perceived control over visitor behavior on the intention to revisit olive farms in Istria.
The study was conducted at 6 olive farms in Istria County that were open to visitors in the period from June to October 2019. After the visit, visitors were given a questionnaire. For this paper, we used questions on sociodemographic characteristics, travel behavior variables, and questions on subjective norm and perceived behavioral control and intention to revisit. A total of 262 validly completed questionnaires were included in the study. The collected data were analyzed using frequencies, parametric tests (t-test, one-way ANOVA). The sample contains slightly more female respondents, most of whom have completed their education, most of whom have a monthly income of more than 1,501 euros and most of whom are over 57 years old. All statements regarding subjective norm and perceived behavioral control showed a significant relationship with intention to revisit the olive farm. Visitors with more positive ratings of subjective norm and perceived behavioral control had a greater intention to revisit the farm.

Key words: subjective norm, perceived behavior control, intention, visitors’


Cijeli tekst / Full text: https://haed.hr/wp-content/uploads/2023/07/AEC-2023-01-01.pdf