Agroeconomia Croatica

ČASOPIS HRVATSKOG AGRO EKONOMSKOG DRUŠTVA / JOURNAL OF CROATIAN SOCIETY OF AGRICULTURAL ECONOMISTS
Časopis za agroekonomska i agrosociološka istraživanja / The journal for research in agricultural economics and rural sociology

Izdanja / Volumes

VOLUME 13 (2023) No. 1

NASLOVNICA / COVER

IMPRESSUM

1. Utjecaj subjektivne norme i percipirane kontrole ponašanja posjetitelja na namjeru ponovnog posjeta maslinarskom gospodarstvu

Autori: Ana Čehić Marić, Milan Oplanić
Ključne riječi: subjektivna norma, percipirana kontrola ponašanja, buduće namjere, posjetitelji

2. Studija slučaja: Isplativost investicije u solarnu elektranu malog kapaciteta

Autori: Vesna Očić, Karla Pavlak, Neven Voća, Branka Šakić Bobić
Ključne riječi: obnovljivi izvori energije, prihodi, troškovi, ekonomičnost

3. Pandemijski i drugi izazovi u poslovanju vinara vinogorja Kutjevo

Autori: Lari Hadelan, Antonija Antonić, Mateja Jež Rogelj, Tihana Kovačićek
Ključne riječi: vinogorje Kutjevo, graševina, intervju, pandemija

4. Pregled ekonomskih šteta kao posljedica prirodnih nepogoda u poljoprivredi

Autori: Tajana Čop, Mario Njavro
Ključne riječi: klimatske promjene, ekonomske štete, strategije, prirodne nepogode, poljoprivredno osiguranje

5. Pitanje o(p)stanka mladih u ruralnim područjima

Autori: Ivana Golek, Nataša Bokan
Ključne riječi: mladi, ruralna područja, kvaliteta života, migracijske tendencije, napuštanje sela

6. Specifičnosti kontrolinga kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji

Autori: Ljubica Ranogajec
Ključne riječi: kontroling, proizvodna cijena, raspodjela troškova, linije poljoprivredne proizvodnje

7. Struktura prihoda biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Autori: Aleksandar Višnić, Ana Crnčan
Ključne riječi: Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN), biljna proizvodnja, poljoprivredna gospodarstva, prihod, Republika Hrvatska

VOLUME 12 (2022) No. 2

NASLOVNICA / COVER

IMPRESSUM

1. Povjerenje poljoprivrednika u stručne službe i izvore informacija radi prilagodbe i ublažavanja posljedica klimatskih promjena

Autori: Ana Čehić, Milan Oplanić, Mario Njavro, Smiljana Goreta Ban, Tajana Čop
Ključne riječi: povjerenje, poljoprivrednik, stručne službe, klimatske promjene

2. Obilježja konzumenata sushija u Hrvatskoj: Sociodemografske karakteristike, ponašanje u kupnji i konzumaciji

Autori: Ivana Deak, Marina Štambuk
Ključne riječi: sushi, potrošačko ponašanje, sociodemografska obilježja

3. Stanje i perspektiva razvoja ekološke poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj

Autori: Ana Crnčan, Tihana Sudarić, Jelena Kristić, Matea Rukavina
Ključne riječi: ekološka proizvodnja, analiza okruženja, konkurentska prednost

4. Proteinske zamjene za meso – perspektivna hrana ili obična hamalija?

Autori: Lari Hadelan, Ema Peček, Nataša Bokan, Marija Cerjak, Mateja Jež Rogelj
Ključne riječi: zamjena za meso, biljni protein, stavovi potrošača

5. Uloga i važnost promocijskih aktivnosti pri kupnji povrća

Autori: Jelena Kristić, Marlena Brus, Ružica Lončarić, Sanja Jelić Milković
Ključne riječi: promocija, promocijske aktivnosti, oglašavanje, povrće, društvene mreže

6. Navike studentske populacije pri konzumaciji kave

Autori: Sanja Stanić, Petar Šušić
Ključne riječi: Split, kava, studenti, komunikacija, socijalnost, tehnologija

7. Rural tourism as a response to special nutritional needs

Autori: Kristina Svržnjak, Sandra Kantar, Silvije Jerčinović, Timon Fabijanec
Ključne riječi: rural tourism, special nutritional needs, food sensitivity, catering offer

8. Studija slučaja: Utjecaj klimatskog rizika na proizvodnju meda

Autori: Tajana Čop, Kristofer Vukić, Domagoj Medvedec, Matko Dražić, Mario Njavro
Ključne riječi: pčelarstvo, klimatske promjene, rizik, kalkulacija

9. Praćenje Strategije za biogospodarstvo EU – pregled odabranih indikatora

Autori: Tihana Kovačićek, Ramona Franić, Mateja Jež Rogelj, Ornella Mikuš
Ključne riječi: biogospodarstvo, održivost, EU-27, praćenje, indikatori

10. Ekonomsko-financijska analiza sektora voćarstvo i maslinarstvo u Hrvatskoj

Autori: Vesna Očić, Mateja Jež Rogelj, Ornella Mikuš, Kristina Batelja Lodeta, Branka Šakić Bobić
Ključne riječi: ekonomsko-financijska analiza, FADN, maslinarstvo, voćarstvo

11. Osiguranje kao instrument upravljanja rizikom u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Hrvatske

Autori: Maja Petrač, Krunoslav Zmaić, Tihana Sudrić, David Kranjac, Lucija Bencarić
Ključne riječi: osiguranje u poljoprivredi, upravljanje rizikom u poljoprivrednoj proizvodnji, podmjera ruralnog razvoja 17.1, subvencionirana premija

VOLUME 12 (2022) No. 1

NASLOVNICA / COVER

IMPRESSUM

1. Innovation and total factor productivity growth in Serbian agriculture

Autori: Danilo Đokić, Stanislav Zekić, Ivan Đurić, Bojan Matkovski
Ključne riječi: innovation, Serbia, total factor productivity

2. Preferencije potrošača prilikom kupnje suhomesnatih proizvoda

Autori: Tea Januš, Ružica Lončarić, Jelena Kristić, Tihana Sudarić, Lucija Bencarić, Sanja Jelić Milković
Ključne riječi: Osječko-baranjska županija, potrošači, intrinzične i ekstrinzične karakteristike suhomesnatih proizvoda

3. Inovativni način označavanja hrane u maloprodajnim objektima u Republici Srbiji

Autori: Katarina Stojšić, Vlade Zarić
Ključne riječi: označavanje, inovacija, ponašanje potrošača, Nutri-score

4. Percepcija važnosti inovacija i savjetodavne službe za razvoj poljoprivrednog gospodarstva

Autori: Magdalena Zrakić Sušac, Marko Oršolić, Ivo Grgić, Đurđica Žutinić
Ključne riječi: savjetodavna služba, inovacije, poljoprivredno gospodarstvo

5. Mogućnosti razvoja tematskog turizma u ruralnim područjima: studija slučaja Božićnog sela

Autori: Toni Popović, Renata Relja, Anita Marasović
Ključne riječi: ruralni turizam, tematski turizam, Božićno selo, Gornji Dolac, studija slučaja

6. Proizvodnja i prodaja maslinovog ulja na primjeru obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Autori: Zorana Tolomir, Katarina Stojšić
Ključne riječi: maslinovo ulje, Dalmacija, Beograd, izravna prodaja

7. Banka hrane kao hibridna organizacija

Autori: Nenad Vretenar
Ključne riječi: doniranje hrane, sustav doniranja, transakcijski troškovi, modeli alokacije

8. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava uz potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Autori: Ivan Janić, Tihana Sudarić, Ružica Lončarić
Ključne riječi: poljoprivredna gospodarstava, program ruralnog razvoja, mjere za poljoprivrednike, ruralni razvoj

9. Mogućnosti primjene netnografije na vinski sektor Balkana

Autori: Uroš Valčić, Vlade Zarić
Ključne riječi: netnografija, digitalni marketing, balkanske vinarije, web-stranica

VOLUME 11 (2021) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 10 (2020) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 9 (2019) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 8 (2018) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 7 (2017) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 6 (2016) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 5 (2015) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 4 (2014) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 3 (2013) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 2 (2012) No. 1

Prijenos broja u tijeku…

VOLUME 1 (2011) No. 1

Prijenos broja u tijeku…