18
velj

Bioraznolikost – podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

Institut za poljoprivredu i turizam
Karla Huguesa 8, Poreč,
Poziva vas na online radionicu.

Pozivamo Vas na 2. ONLINE radionicu pod nazivom Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama koja se organizira u sklopu projekta AGROBIORAZNOLIKOST – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam.

Radionica je namijenjena znanstveno – obrazovnom sektoru, ali i ostalim zainteresiranima s ciljem povećanja dostupnosti podataka i projektnih rezultata o klimatskim promjenama i prilagodbi klimatskim promjenama.

Radionica je organizirana kao online događanje koje će biti moguće pratiti putem ZOOM platforme. Radionica će se održati u četvrtak 24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.

Na radionici Vas očekuje 4 predavača i to:

  • dr. sc. Nenad Jasprica s Instituta za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 1 – Prikupljanje divljih svojti i terenska istraživanja staništa.
  • dr. sc. Mirta Tkalec s Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 3 – Mehanizmi tolerancije tradicionalnih vrsta i divljih svojti u funkciji otpornosti i prilagodbe klimatskim promjenama.
  • dr. sc. Snježana Kereša s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.
  • prof. dr. sc. Boris Lazarević s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, prezentirat će dio rezultata postignutih provedbom aktivnosti 4 – Razvoj genetske varijabilnosti za tolerantnost na sušu kod Allium vrsta u uvjetima in vitro.

Projekt „Agrobioraznolikost“ (KK.05.1.1.02.0005) financira se temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukupan budžet projekta iznosi 3.451.022,48 kn, dok Institut ima budžet od 1.980.141,37 kn od čega je 85% sredstava sufinancirano bespovratnim sredstvima iz EFRR-a.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatno sufinancira nacionalnu komponentu do 15% vrijednosti prihvatljivih troškova u iznosu do 376.543,36 kn.

U provedbi projekta ulogu vodećeg partnera imaju znanstvenici s Instituta za poljoprivredu i turizam, u suradnji s znanstvenicima iz slijedećih institucija: Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu – Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno – matematički fakultet i Institut za more i priobalje Dubrovnik – Sveučilište u Dubrovniku.

Cilj ovog projekta je provesti primijenjena istraživanja u ranjivim sektorima poljoprivrede te u ranjivim prirodnim ekosustavima s naglaskom očuvanja bioraznolikosti. Očekivani rezultati projekta su razvijene jasne smjernice za uspješniju prilagodbu klimatskim promjena u ova dva važna sektora.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Voditeljici projekta dr.sc. Smiljani Goreti Ban ili administratorici projekta Ani Čehić mag.ing.agr. na broj 052/408-328 ili mailom: smilja@iptpo.hr ili acehic@iptpo.hr

Program radionice nalazi se u nastavku:

 

Program radionice

Bioraznolikost –podloga za uspješniju prilagodbu poljoprivrednih kultura klimatskim promjenama

24. veljače 2022. od 10:00 do 11:35

ONLINE događanje putem ZOOM platforme

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/86796482424?pwd=cExIblFTb3A3dm1Mc0s1dlZVeElCZz09

 

09:50 – 10:00 Uključenje sudionika radionice

10:00 – 10:05 Pozdravni govor

Dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam

10:05 – 10:25 Raznolikost i ekologija samoniklih svojti Brassica i Allium na istočnoj obali Jadrana

Prof. dr. sc. Nenad Jasprica, Institut za more i priobalje, Sveučilište u Dubrovniku

10:25 – 10:55 Mehanizmi prilagodbe raštike na povišenu temperaturu i sušu

Prof. dr. sc. Mirta Tkalec, Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

10:55 – 11:15 In vitro selekcija i regeneracija češnjaka te multispektralne analize regeneranata u uvjetima stresa suše

Prof. dr. sc. Snježana Kereša i izv. prof. dr. sc. Boris Lazarević, u suradnji  s dr. sc. Ivankom Habuš Jerčić i prof. dr. sc. Snježanom Bolarić, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

11:15 – 11:30 Pitanja i odgovori

11: 30 – 11:35 Pozdravne riječi i zatvaranje radionice

dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam

 

Prijava za sudjelovanje na radionici je obavezna. Prijaviti se možete klikom na link.

Online radionicu putem ZOOM platforme možete pratiti putem linka u četvrtak  24.02.2022. s početkom u 10:00 sati.

 

Letak poziva

Letak je dostupan na sljedećem linku: https://haed.hr/wp-content/uploads/2022/02/Letak-za-radionicu.pdf