8
velj

Dan doktorata iz agroekonomike u organizaciji Hrvatskog agoekonomskog društva održan na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Drugi susret doktoranada iz agroekonomike uspješno je održan u četvrtak, 02.02.2023. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Ovaj susret organiziralo je Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) koje je osnovano 1996. godine kada se uočila potreba za ujedinjenjem i zajedničkim djelovanjem agrarnih ekonomista. Prvi predsjednik društva i utemeljitelj bio je prof.dr.sc. Tito Žimbrek sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Svrha osnutka HAED-a je da promiče agroekonomsku i agrosociološku struku, kao znanstvenu i nastavnu disciplinu, profesionalnu djelatnost i specijalnost te, s tim u povezanosti, zastupa i štiti interese svojih članova. Društvo trenutno čini oko 75 aktivnih članova koji kontinuirano realiziraju planirane aktivnosti te na taj način jačaju društvo i agroekonomsku struku.

Predsjednica Hrvatskog agroekonomskog društva prof.dr.sc. Tihana Sudarić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek izjavila je kako se Dan doktorata iz agroekonomike prvi put održao 2019. godine na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, također u organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva, te da su ovi susreti doktoranada otvoreni skupovi gdje se izlažu teme doktorskih disertacija i mjesta gdje se planiraju buduća istraživanja iz područja agroekonomike, stoga su dobrodošli svi koje zanimaju ove teme.

Na Danu doktorata iz agroekonomike prezentirane su tri teme doktorskih disertacija. Prva tema „Matematičko programiranje kao alat u ekonomskoj analizi proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj“ ima za cilj razviti ekonomski model na razini farme kako bi se omogućila analiza proizvodnje mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. Glavne smjernice u doktoratu biti će na prilagodbi modela i razvoju tipičnih farmi koje će adekvatno odražavati uvjete u Republici Hrvatskoj. Rezultati modela bi trebali pomoći pri donošenju odluka i uspješnijem upravljanju na razini farme mliječnih krava promatrajući cjelokupno stanje te odrediti scenarije za ostvarenje profitabilnije, manje rizične i ekološki prihvatljivije proizvodnje mlijeka u Republici Hrvatskoj. Cilj druge teme „Utjecaj programa ruralnog razvoja na socioekonomsku stabilnost poljoprivrednih gospodarstava Vukovarko-srijemske županije“ je ocijeniti različite aspekte sufinanciranja razvoja poljoprivrednih gospodarstava sredstvima programa ruralnog razvoja na njihovu socioekonomsku stabilnost kroz analizu ekonomske snage,  modernizacije gospodarstava, sinergije s potpornim institucijama i životnih okolnosti. U trećoj temi „Primjena teorije vrijednosti, uvjerenja i normi u predviđanju ukupne ekonomske vrijednosti istarskog goveda“ .U trećoj temi „Primjena teorije vrijednosti, uvjerenja i normi u predviđanju ukupne ekonomske vrijednosti istarskog goveda“ ciljevi su izračunati ukupnu ekonomsku vrijednost istarskog goveda i identificirati skupinu usluga ekosustava koja najviše doprinosi ukupnoj ekonomskoj vrijednosti istarskog goveda te testirati model teorije vrijednost, uvjerenja i normi proširenog s varijablom udaljenosti od mjesta pružanja usluge u predviđanju UEV istarskog goveda.

Dan doktorata okupio je agroekonomske stručnjake sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Agronomskog fakulteta u Zagrebu te Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima koji su predložili daljnje smjernice, preporuke i savjete prilikom izrada doktorskih disertacija.