24
tra

Interkatedarski susret agrarnih ekonomista poljoprivrednih fakulteta jugoistočne Europe, 4. do 5. travnja 2014. Sarajevo, BiH

Domaćin Interkatedarskog susreta agrarnih ekonomista poljoprivrednih fakulteta jugoistočne Europe 2014. godine (4. i 5.travnja) bio je Institut za ekonomiku poljoprivrede i prehrambene industrije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Sudjelovali su agrarni ekonomisti iz Skopja, Beograda, Novog Sada, Subotice, Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Ljubljane, Maribora i Zagreba.

Radni dio susreta bio je posvećen AGMEMOD i CAPRI modelima čemu je u najvećem dijelu pridonijela naša Guna Salputra iz EC-JRC-IPTS-AgriTrade, Sevilla, Španjolska, ali se razgovaralo i o mogućnostima pisanja zajedničkih udžbenika te o drugim oblicima suradnje između institucija bilateralno ili multilateralno.

Predstavnici Hrvatske, osim što su skupu prenijeli pozdrave Hrvatskog agroekonomskog društva i predsjednice Ružice Lončarić, s ponosom su govorili o 50 godina studija agreokonomike u Zagrebu te im, za tu obljetnicu, poklonili prigodno tiskanu monografiju.

Nakon napornog rada te našeg posjeta Baščaršiji, druženje je nastavljeno u restoranu „Plavi zamak“ na Grbavici, objektu srednjovjekovne bosanske arhitekture koji je sačuvao duh ondašnjih vremena te i danas nudi jela kojim su se gostili srednjovjekovni bosanski vladari (pa koji god oni bili).

Kako i priliči jedinoj i jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, drugi dan je bio spomen na povijest (Kraljeva Sutjeska kod Kaknja) te doprinos budućnosti (Bosanske Piramide kod Visokog). Za svaki slučaj, sredina je pronađena na roštiljadi na Eksperimentalnom poligonu Butmir.

Nakon lobiranja i bez podmićivanja, aklamacijom je prihvaćeno da domaćin sljedećeg susreta (2015. godine) bude Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija.

Hrvatske boje su „branili“ na čast i slavu hrvatske agroekonomske struke Ramona Franić, Magdalena Zrakić i Ivo Grgić, igrom slučaja svi sa Zavoda za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pri povratku u Zagreb, hrvatski team posjetio je Hrvate Bosanske Posavine na području općine Odžak.

Dokaz boravka i rada u susjednoj nam državi su i priložene fotografije različitih autora.

Na vlastitu odgovornost sročio IVO GRGIĆ sredinom mjeseca travnja g. 2014.