19
lis

IV. međunarodni znanstveno-stručni skup

INOVACIJE U AGROBIZNISU

klimatske promjene i održiva bioekonomija

 

ORGANIZATOR:

Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED), Svetošimunska c. 25, Zagreb

CONFERENCE CALL IN ENGLISH ->

 

SUORGANIZATORI:

 • Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ)
 • Međunarodna mreža MBA Agribusiness and Commerce (standing committee of ICA)
 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
 • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku

 

Datum i mjesto održavanja: 25. studenog 2022., Zagreb

 

TEMATSKA PODRUČJA SKUPA

 • Inovacije u poduzetništvu
 • Suvremeni modeli poslovnog povezivanja u agrobiznisu
 • Inovacije u upravljanju rizikom u poljoprivredi
 • Inovacije u marketingu hrane
 • Inovacije u lancu hrane
 • Društveno poduzetništvo i inovacije
 • Digitalna tehnologija u agrobiznisu
 • Inovacije u doba krize

 

PLENARNA PREDAVANJA

Sustav prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) – snažan poticaj razvoju

Silvio Šimon, Robert Črep, Nataša Puhelek Puština, Zdenko Škiljan, Robertina Vučković, Lana Bačura, Mladen Fruk, Željka Gudelj Velaga (Ministarstvo poljoprivrede)

Promjene u agroklimatskim uvjetima na području Hrvatske u posljednjih 60 godina

Mislav Anić (Državni hidrometeorološki zavod)

Klimatske promjene:ograničenja i izazovi u hortikulturi

Smiljana Goreta Ban, Nina Išić, Ana Čehić, Dean Ban (Institut za turizam i poljoprivredu Poreč)

Energetska tranzicija grada uz podršku građana

Mikulčić Šantić Sanela (Križevački laboratorij inovacija za klimu)

 

 

DOKUMENTI

Program skupa (PDF)
Poziv na skup (PDF)
Upute za autore (DOCX)


Nakon uspješno organizirana tri skupa, Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) organizira četvrti po redu međunarodni znanstveno-stručni skup Inovacije i agrobiznis sa središnjom temom skupa Klimatske promjene i održiva bioekonomija“.

Problemi vezani uz degradaciju okoliša i prekomjerne emisije stakleničkih plinova koje uzrokuju klimatske promjene već su desetljećima najvažnija globalna, ali i nacionalna, regionalna i lokalna politička pitanja. Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice. Njihove posljedice osjećamo svi, a utječu i na sve gospodarske sektore među kojima su najranjiviji: poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, energetika i turizam jer njihova uspješnost  u velikoj mjeri ovisi o klimatskim čimbenicima.

Za Europu se u izvješću IPCC-a predviđa povećanje učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih uvjeta, uključujući morske toplinske valove, te se upozorava da će porast temperature od 2 °C imati kritične učinke na prirodu i ljude. Više temperature i intenzivniji vremenski uvjeti također će dovesti do ogromnih troškova za gospodarstvo  i nepovoljno utjecati na sposobnost zemalja da proizvode hranu. S druge strane, Svjetske organizacije za hranu predviđa da će se potražnja za hranom povećati za 70% do 2050. godine uslijed porasta broja stanovnika, ali i očekivanog ekonomskog prosperiteta svjetske populacije. Stoga se može zaključiti da je nužno poduzeti mjere koje će povećati proizvodnju hrane i pritom djelovati u smjeru smanjenja negativnog utjecaja na klimu.

Odgovor na postavljene izazove nalazimo u održivoj bioekonomiji. Njezini sektori imaju snažan inovacijski potencijal zahvaljujući korištenju znanosti i tehnologije te lokalnih i tradicionalnih znanja. Kako bi se taj potencijal što bolje iskoristio potrebno je ubrzati prijelaz na prehrambene i poljoprivredne sustave koji su održivi, zdravi, usmjereni na prehranu, resursno učinkoviti, otporni, kružni i uključivi. To uključuje pretvaranje organskog otpada, ostataka i otpadaka od hrane u vrijedne i sigurne proizvode od bioloških sirovina pri čemu svoje potencijale može pokazati agrobiznis kroz različite inovativne procese i proizvode.

S obzirom na to da ima godišnji promet od 2,3 bilijuna EUR i zapošljava 8,2 % radne snage u EU-u, bioekonomija je ključni element za funkcioniranje i uspješnost gospodarstva EU-a. Uvođenje održive europske bioekonomije rezultiralo bi otvaranjem radnih mjesta, posebice u obalnim i ruralnim područjima jer bi primarni proizvođači sve više sudjelovali u svojim lokalnim biogospodarstvima kroz različite sfere agrobiznisa.

Prema procjenama sektora, u industrijama u kojima se pretežno koristi biomasa moglo bi se otvoriti milijun novih radnih mjesta do 2030. Održiva bioekonomija ključna je i za smanjenje emisija u europskom energetskom sektoru. Ona podupire modernizaciju i jačanje industrijske baze stvaranjem novih vrijednosnih lanaca i zelenijih, ekonomičnijih industrijskih procesa. Istraživanjem i inovacijama te uvođenjem inovativnih rješenja za proizvodnju novih i održivih proizvoda dobivenih od bioloških sirovina (kao što su biokemikalije, biogoriva itd.) povećat će se i naš kapacitet za zamjenu fosilnih sirovina u vrlo značajnim dijelovima europske industrije.

Ograničeni biološki resursi i ekosustavi našeg planeta neophodni su za prehranu ljudi te opskrbu čistom vodom i čistom energijom po pristupačnoj cijeni. Održiva bioekonomija ključna je za rješavanje pitanja klimatskih promjena te uništavanja zemljišta i ekosustava. Njome će se uhvatiti u koštac sa sve većom potražnjom za hranom, hranom za životinje, energijom, materijalima i proizvodima, te će se smanjiti naša ovisnost o neobnovljivim resursima.

Cilj znanstveno-stručnog skupa je na jednom mjestu okupiti dionike poljoprivredno – prehrambenog sektora, od proizvođača do krajnjih potrošača, uključujući i znanstvenike, konzultante i predstavnike državne vlasti kako bi podigli svijest o važnosti uvođenja inovacija i prelaska na održivu bioekonomiju kako bi se smanjile posljedice klimatskih promjena i nastavila sigurna opskrba hranom rastućeg svjetskog stanovništva.

Skup će omogućiti razmjenu znanja, iskustava i ideja među sudionicima koja su usmjerena ka stvaranju uspješnog i održivog agrobiznisa temeljenog na inovacijama.

Skup predstavlja jedinstvenu priliku za promociju agroekonomske struke, posebice znanstvenih ali i praktičnih rezultata i rješenja u području agrobiznisa.

Radovi prezentirani na znanstveno – stručnom skupu će biti objavljeni  u časopisu Agroeconomia Croatica, ISSN 1333-2422, a sažeci u Knjizi sažetaka skupa koje objavljuje Hrvatsko agroekonomsko društvo.

Organizacijski odbor

 • Doc. dr. sc. Mateja jež Rogelj, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Gabriela Sušac, mag. ing. agr. Hrvatsko agroekonomsko društvo Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Kristijan Bilić, dipl. ing. agr. Hrvatsko agroekonomsko društvo Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Tajana Čop, mag. ing. agr. Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Dr. sc. Sandra Kantar, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, Hrvatska

Znanstveni odbor

 • Prof. dr. sc. Maurizio Canavari, Department of Agricultural and Food Sciences Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Viale Fanin 50, Bologna, Italy
 • Prof. dr. sc. Marija Cerjak, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Win Heijman, Wageningen University & Research 6708 PB Wageningen, Nizozemska
 • Prof. dr. sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Ružica Lončarić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Željka Mesić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Tihana Sudarić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Dr. sc. Kristina Svržnjak, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Dr. sc. Milan Oplanić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Institut za poljoprivredu i turizam Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska

Medijski pokrovitelj skupa Inovacije i agrobiznis

 


Suorganizatori