30
pro

Izvješće – „SOCIJALNOEKOLOŠKI IZAZOVI RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U KONTEKSTU RURALNOG RAZVOJA“

Dana 20. prosinca 2021. godine održana je on-line rasprava „Socijalnoekološki izazovi razvoja ekološke poljoprivrede u kontekstu ruralnog razvoja“.

Organizatori on-line rasprave:

  • Katedra za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED)
  • Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije

PROGRAM ON-LINE RASPRAVE:

Online raspravu otvorila je prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1. mr.sc. Josip Kraljičković, mr.sc. Gordana Matašin, Zagrebačka županija

    Izazovi provedbe “Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030.  –

    akcijski plan

2. prof.dr.sc. Marija Cerjak, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HAED

    Doprinos eksperimentalne ekonomije razvoju ekološke poljoprivrede.

3. Tijana Trako Poljak, Vladimir Ivanović i Bruno Šimac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

     Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja u Hrvatskoj (projekt SECRURAL Hrvatske zaklade

     za znanost)

4. Jasmina Božić i Armano Srbljinović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

     Prepreke razvoju ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj

5. Ivan Šprajc, Regula, obrt za savjetovanje

     Eko poljoprivreda i javna nabava – stanje i perspektive

6. Snježana Mihinica, INNER-NET, obrt za edukaciju i savjetovanje

     Preporuke za razvoj ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj temeljem kvalitativnog

     istraživanja među ekoproizvođačima i stručnjacima

U svjetlu rezultata kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja koja se odvijaju u sklopu nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, u online panel raspravi nastojalo se potražiti odgovore na neke od izazova provedbe „Programa razvoja ekološke poljoprivrede u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan“ i „Programa razvoja pametnih sela u Zagrebačkoj županiji do 2030. – akcijski plan“.

Nakon izlaganja predavača, rasprava je nastavljena zanimljivim komentarima i pitanjima iz slušateljstva.

Prezentacije izložene na on-line raspravi možete pogledati u nastavku. 

Leave a Reply