13
lip

Izvještaj – interkatedarski susret agrarnih ekonomista 2017

Tradicionalni godišnji interkatedarski skup agrarnih ekonomista Hrvatske i susjednih država iz regije ove godine za temu okupljanja je imao „Međunarodna akreditacija agroekonomske struke-poteškoće i izazovi“ i održan je 26. i 27. svibnja 2017. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U ime organizatora skup je otvorila direktorica Instituta za Agroekonomiju pri Fakultetu, prof. dr. Radojka Maletić, koja je pozdravila nazočne te zaželjela uspješan rad skupa uz naglasak važnosti same teme. Također, nazočne sudionike pozdravili su i predstavnici pojedinih institucija, dekani, prodekani i profesori fakulteta iz oblasti agronomije s ovih prostora.

Kao podloga raspravi održana su tri pozivna predavanja.

Prvo predavanje je održao prof. dr. Krunoslav Zmaić, prodekan za nastavu i budući dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Tijekom svog izlaganja dr. Zmaić je naglasio da su visokoškolske ustanove izložene periodičkoj valorizaciji i evaluaciji rada kroz postupak akreditacije. Pragmatična važnost akreditacije ogleda se prilikom zapošljavanja, jer je za zapošljavanje u državnim i javnim službama, ali i u privatnom sektoru, u većini zemalja preduvjet diploma s akreditiranog visokog učilišta/programa. Model akreditacije kojeg ima Hrvatska kao glavni cilj postavlja poboljšanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Naglašeno je da studijski programi agrarne ekonomike trebaju zadovoljiti postavljene standarde kvalitete koji su u skladu i s potrebama tržišta. Sastav stručnog povjerenstva koje provodi akreditaciju čine 4 stručnjaka iz područja visokog obrazovanja (od toga najmanje dva s inozemnog visokog učilišta ili instituta i jedan student). Potom je pojašnjena procedura cijelog postupka i potencijalni ishodi odnosno ocjene za akreditirane studije/institucije.

Zatim je predstavljeno iskustvo s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Izlaganje je održao prof. dr. Ivo Grgić, profesor koji održava većinu nastave na agroekonomskom BS i MS studiju ali je i aktivno sudjelovao u inicijalnom postupku postavljanja studija agrarna ekonomika na matičnom fakultetu 2005. godine. Prof. Grgić podsjetio je kroz rezultate jednog projekta na prve korake prilikom postavljanja studija, istraživanja potreba tržišta za stručnjacima (agroekonomistima) i naglasio prema čemu se treba težiti u obrazovanju agrarnih ekonomista. Osnovni zaključci predavanja bili su da: hrvatski agrobiznis traži visoko obrazovane specijaliste sposobne za vođenje poslova u suvremenim uvjetima; je uz znanje koje se tradicijski nudi kroz obrazovanje za agrobiznis, nužno uvođenje novih znanja i vještina; ponuda studijskih programa mora biti sukladna potrebama gospodarstva i prilagodljiva, što ujedno jamči i privlačnosti potencijalnim studentima; se uspjeh i privlačnost obrazovnih programa osigurava samo uz savjetovanje s gospodarstvom te da uvođenje novih studija i prilagodba postojećih može ublažiti problem smanjenja zanimanja za pojedine fakultete, a neizravno i problem nezaposlenosti.

Treće izlaganje održala je prof. dr. Sofija Pekić Quarrie, aktivna sudionica procesa (re)akreditacije, članica Komisije za akreditaciju Nacionalnog vijeća Republike Srbije. U svom izlaganju govorila je o iskustvima koja prolazi Srbija kao država u procesu pridruživanja EU te određenim pokazateljima ukazala na poteškoće i mogućnosti koje nudi akreditacijski proces visokih učilišta. Neka iskustva svakako mogu pomoći onima koje takav proces čeka.

Nakon izlaganja uslijedila je bogata rasprava na temu.

Toga popodneva domaćini su za svoje goste pripremili ugodan i edukativan program. Plovidba Dunavom u trajanju od 2 sata uz stručnog vodiča – geografa i zaljubljenika u povijest, svakako je jedno od iskustava koje će pamtiti svi sudionici. Nakon toga uslijedila je zajednička večera svih sudionika na jednom od dunavskih splavova u Zemunu.

Drugi dan boravka također je imao edukativni karakter. Domaćini su svoje goste počastili razgledom grada Beograda u turističkom autobusu, nakon čega smo se uputili na Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta (ODPF) Univerziteta u Beogradu “Radmilovac”. ODPF “Radmilovac” je organizacijska jedinica Poljoprivrednog fakulteta. Na ODPF „Radmilovac“ izvodi se dio nastave, stručna i proizvodna praksa te drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz predmeta studija prvog stupnja za potrebe Fakulteta i drugih korisnika. U cilju osiguranja zadovoljavajućeg nivoa nastave na ODPF „Radmilovac“ se podižu kolekcije odgovarajućih vrsta biljaka i životinja s važnijim sortama i rasama te genetičkim resursima kao bankama gena, za izvođenje znanstveno – istraživačkog rada i za ugledan i ogledan primjer dobre poljoprivredne prakse. Na ODPF „Radmilovac“ organizira se se znanstveno – istraživački i stručni rad za postizanje kvalitete studija, za njihovo razvijanje i unapređenje kao i za razvoj i unapređenje struke u cjelini.

Domaćin sljedećeg susreta je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci.

Od predstavnika agroekonomske struke iz Hrvatske i članova HAED-a na intekatedarskom susretu u Beogradu sudjelovali su:

 

Agronomski fakultet u Zagrebu:

 1. Prof.dr.sc. Ivo Grgić
 2. Prof.dr.sc. Marija Cerjak
 3. Prof.dr.sc. Đurđica Žutinić
 4. Doc.dr.sc. Ornella Mikuš
 5. Doc.dr.sc. Željka Mesić
 6. Doc.dr.sc. Lari Hadelan
 7. Dr.sc. Marina Tomić
 8. Dr.sc. Magdalena Zrakić

Veleučilište Marko Marulić u Kninu:

 1. dr.sc. Josip Gugić, prof. v.š.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku:

 1. dr.sc. Krunoslav Zmaić
 2. dr.sc. Ružica Lončarić
 3. prof.dr.sc. Tihana Sudarić
 4. prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
 5. David Kranjac, dipl.ing.
 6. Zrinka Tolušić, univ.spec.oec.

Za HAED: dr. sc. Magdalena Zrakić