8
ožu

Izvještaj s radionice „Medium –term development of agri-food markets in selected EU member states and Western Balkan countries, 24.-26.02.2015.

Od 25. do 26. veljače 2015. godine održana je radionica ‘Medium-term development of agri-food markets in selected EU Member States and Western Balkan countries’ u organizaciji AGMEMOD Consortium-a (Thünen-Institute, Braunschweig, Njemačka, LEI Wageningen UR i nacionalni stručnjaci iz država članica EU), JRC IPTS, Sevilla, DG Agri (Brussels) i HAED-a. Radionica je održana u hotelu Dubrovnik u Zagrebu

Na skupu je sudjelovalo 50 znanstvenika i stručnjaka za pojedina tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU. Većina sudionika bila je iz inozemstva (Irska, Nizozemska, Finska, Belgija, Njemačka, Francuska, Poljska, Slovenija, Rumunjska, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Španjolska).

Iz Hrvatske su sudjelovali članovi HAED-a Ivo Grgić, Ramona Franić, Mateja Jež Rogelj, Tihana Ljubaj i Magdalena Zrakić. Skupu je nazočila i aktivno sudjelovala i gđa Snježana Španjol, zamjenica Ministra poljoprivrede s prezentacijom iskustava Hrvatske na putu u EU koja mogu poslužiti i državama kandidatima za članstvo.

Glavna ideja radionice bila je prikazati projekcije razvoja najvažnijih tržišta poljoprivrednog sektora EU i pojedinih država članica koristeći ekonometrijski model parcijalne ravnoteže (AGMEMOD model) uz komentare pozvanih tržišnih stručnjaka. Na skupu su aktivno sudjelovali i pozvani članovi Europske komisije (DG-AGRI). Njihov zadatak je bio u okviru novih trendova u ZPP 2014-2025 odnosno modela kao alata za procjenu utjecaja poljoprivredne politike, predložiti nove potrebe i prilagodbe modela u svrhu što točnijih srednjoročnih projekcija.

U radnom dijelu radionice zapaženi su bile prezentacije članova HAED-a:

 • Ivo Grgić & Magdalena Zrakić: „Challenges in Western Balkan agriculture – impacts of weather conditions: Floods and droughts in Croatia
 • Magdalena Zrakić & Guna Salputra: „How to model Balkan agriculture – example of Croatia and Bosnia and Herzegovina“

Osnovni zaključci radionice su:

Ratarske kulture i biogoriva

 • Očekuje se smanjenje cijene žita
 • Današnja potražnje za biogorivima je niža od očekivane
 • Ukidanje kvote za šećer „prilagođava“ cijenu šećera EU cijeni na svjetskom tržištu

Tržište mesa

 • Očekuje se porast izvoza svinjskog mesa i mesa peradi EU kao posljedica rastuće svjetske potražnje
 • Povećanje proizvodnje mesa očekuje se zbog povećanja proizvodnje mesa peradi
 • Smanjiti će se EU potrošnja mesa, osim mesa peradi

Mljekarski sektor

 • Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda ostaje tzv. bijelo zlato usprkos trenutnim poteškoćama na tržištu
 • Povećanje razine proizvodnje mlijeka u EU potaknuto je postojanom rastućom svjetskom potražnjom i daljnjim smanjenjem u domaćoj potrošnji
 • Većina dodatno proizvedenog mlijeka bit će prerađena u sir, sirutku u prahu i punomasno mlijeko u prahu

Daljnje preporuke za rad konzorcija:

 • Daljnji rad i razvoj na pojedinim nacionalnim podmodelima
 • Prilagodba strukture cijelog modela (software-ska osnova) uljučivanjem ribarstva i novih egzogenih varijabli (makroekonomske, svjetske cijene, mjere politike – Basic payment scheme, utjecaj klimatskih uvjeta)
 • Uvažavanje komentara tržišnih stručnjaka prilikom izrade projekcija koji su input za donošenje mjera poljoprivredne politike EU

Organizacija radionice, radni i društveni dio, ocijenjeni su izvrsnim što je iskazana čast našem HAED-u te „otvorena vrata“ za buduće suradnje.

U Zagrebu, 2. ožujka 2015.

Priredila: Magdalena Zrakić