7
sij

Izvještaj sa Panel rasprave: “EU FONDOVI U SLUŽBI RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNE EKONOMIJE”

Organizatori: Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu MBA i Hrvatsko agroekonomsko društvo

Vrijeme i mjesto održavanja: 25. studenog 2014; Agronomski fakultet u Zagrebu

Panelisti:

  • Ružica Gelo, direktorica sektora za međunarodne odnose Hrvatske gospodarske komore
  • Marin Kukoč, voditelj odjela za promidžbu programa i tehničku pomoć Uprave ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede
  • Jelena Tomić Jović, direktorica Sektora za strukturnu potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • Miroslav Kovač, predsjednik Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske – ŽIVOT
  • Marta Žaklina Bogdanić, direktorica projekata u sektoru investicija, Agrokor
  • Goranka Crnković Trivić, voditeljica Službe EU deska i internacionalnog deska Erste&Steiermärkische Bank d.d
  • Dalibor Georgievski, direktor i stručni savjetnik Georg d.o.o.

U uvodnom izlaganju gđa. Gelo upoznala je prisutne sa glavnim elementima Zajedničke poljoprivredne politike, posebno elementima II. stupa (ruralni razvoj) te potencijalima za korištenje mjera ruralnog razvoja, kao i procjenom spremnosti institucija i korisnika za apsorpciju sredstava iz EAFRD-a; gđa. Tomić Jović prezentirala je dosadašnje rezultate korištenja pretpristupnih sredstava.

Istaknuto je kako će se potpuni učinci mjera iz pretpristupnih fondova na ruralni razvoj Hrvatske vidjeti tek za nekoliko godina, ali da generalno na razinu dosadašnjeg iskorištenja znatno utječu i niska razina investicija i ekonomska kriza, ali i nedovoljna pripremljenost korisnika te izostanak potpornih financijskih instrumenata te nepovoljni uvjeti komercijalnog kreditiranja. S time su se složili i predstavnici institucija, ali i poljoprivrednih gospodarstava, pri čemu je g. Kovač iznio konkretne primjere projekata koji nisu provedeni upravo zbog nedostatka financijske potpore za sufinanciranje te nedostatka savjetodavne podrške na terenu.

Svi panelisti složili su se kako dosadašnje iskorištenje sredstava nije u potpunosti zadovoljavajuće, te da i institucije, ali i korisnike očekuju dodatni napori kako bi se u narednom razdoblju pripremili za povlačenje sredstava namijenjenih ruralnom razvoju. Prema procjenama institucija i panelista, veću iskorištenost sredstava možemo očekivati tek 2017. godine. Kako bi se ostvarili što kvalitetniji rezultati, preporuka gospodarstvenika, predstavnika OPG-a te konzultanata je da je potreban proaktivan pristup svih aktera te veća suradnja institucija. Tijekom panela najavljena je decentralizacija APPRRR, čime će se mjere približiti krajnjim korisnicima te je najavljeno ublažavanje pojedinih kriterija po pojedinim mjerama ruralnog razvoja.

Predstavnica bankarskog sektora, gđa.Crnković Trivić, istaknula je kako bankarski sektor ima razvijene instrumente sufinanciranja, ali njihova iskorištenost nije zadovoljavajuća, ponajprije zbog sporosti drugih institucija uključenih u financijsku potporu, ali i zbog kvalitete i razine pripremljenosti pojedinih projekata.

Nakon rasprave uslijedila su pitanja iz publike, tijekom kojih je navedeno još nekoliko mogućih prepreka učinkovitom korištenju sredstava namijenjenih ruralnom razvoju. Tako je istaknuto kako nesređenost poljoprivrednog zemljišta i rješavanje pitanja imovinsko-pravnih odnosa u velikoj mjeri otežavaju okrupnjavanje zemljišta i pravovremenu pripremu projekata te kako velik broj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava još uvijek nema pristup pravovremenim kvalitetnim informacijama te pristup savjetodavnim uslugama tijekom pripreme projekata.

Glavni zaključci panela:

  • Rezultati korištenja pretpristupnih sredstava s ciljem ruralnog razvoja nisu u potpunosti zadovoljavajući
  • Najveće prepreke: nedovoljna razina informiranosti i educiranosti korisnika, izostanak financijskih instrumenata, nepovoljni uvjeti kreditiranja
  • Za prilagodbu svih aktera (institucija i korisnika) novim uvjetima financiranja potrebno je vrijeme

– veća iskorištenost sredstava EAFRD očekuje se tek 2017. godine