18
stu

Izvještaj sa XIII Sabora

ici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 15 sati kojemu su nazočila 24 člana.

Voditeljica – moderator Sabora je bila Branka Šakić Bobić, radno predsjedništvo je bilo u sastavu Josip Juračak, Krunoslav Zmaić i Josip Gugić, a zapisničarka Sabora Vesna Očić.

Sabor je javnim glasovanjem prihvatio od Upravnog odbora HAED –a predloženi dnevni red te nastavio raditi prema njemu.

Nakon pozdrava predsjednika Društva  Ive Grgića koji se zahvalio svima koji su pomogli u radu Društva, nazočne je pozdravio dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoranu Grgiću. Dekan je u kratkom obraćanju nazočnim istakao važnost agroekonomske struke u današnje doba.

Predsjednik Društva je podnio izvješće o radu Društva između dva izborna Sabora. UO HAED-a u mandatnom razdoblju je održao je 8 redovitih te 2 telefonske sjednice.

Predsjednik se ukratko osvrnuo na ispunjenje postavljenih ciljeva Upravnog Odbora izabranog na XI. Izbornom Saboru Društva, a prihvaćenih na sastanku UO HAED-a od 9. listopada 2014.:

 1. Afirmacija Društva u javnosti kako bi se povećala medijska prisutnost Društva, posebice na događajima vezanim za hrvatsku poljoprivredu. – ISPUNJENO
 2. Aktivnija uloga Društva u zapošljavanju mladih agroekonomista (praćenje i izvještavanje članova o mogućnostima zaposlenja). – DJELOMIČNO ISPUNJENO
 3. Sudjelovanje Društva na različitim međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, što kao partner tako i kao nositelj. – ISPUNJENO
 4. Organiziranje savjetovanja, stručnih tribina, okruglih stolova i slično. – ISPUNJENO
 5. Povezivanje Društva s javnom upravom. – DJELOMIČNO ISPUNJENO
 6. Povezivanje Društva s privredom. – DJELOMIČNO ISPUNJENO
 7. Organiziranje susreta studenata AFZ, PFOS i drugih (uključiti i druge institucije) s prigodnim programom (radionice, seminari, predavanja i slično). – ISPUNJENO
 8. Ažuriranje Knjige članstva. – ISPUNJENO
 9. Nastaviti s ažuriranjem mrežne stranice (web-site) HAED-a kako bi članstvo bilo pravodobno obaviješteno o akcijama Upravnog odbora, događanjima koje organizira Društvo i slično. Obogatiti web-site novim sadržajima vezanim uz aktivnosti samih članova Društva. – ISPUNJENO
 10. Nastaviti objavljivati časopis Agroeconomia Croatica. – ISPUNJENO
 11. Financijska stabilnost Društva. – ISPUNJENO
 12. Pravovremene informacije članstvu o aktivnostima Društva te posebno o radu izabranih upravnih tijela. – ISPUNJENO

Za svaku od navedenih točaka i tvrdnji predsjednik Društva je dao kratko obrazloženje. Nakon toga pojedinačno slijedom događanja navodi sudjelovanje Društva raznim aktivnostima i to:

 1. POLJOPRIVREDA BIH NA VRATIMA EU – ISKUSTVA HRVATSKE, HAED, HPEU I UBH Prsten, 12. studenog  2014., HPEU, Jurišićeva 1a
 2. EU FONDOVI U SLUŽBI RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNE EKONOMIJE, Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu MBA i HAED, 25. studenog 2014. godine, Agronomski fakultet  Zagreb
 3. ZADRUŽNO ORGANIZIRANJE U JAČANJU KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDE, Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj, Zavod za marketing u poljoprivredi, Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo i HAED:, 19. prosinca 2014, Agronomski fakultet
 4. Workshop on ‘Medium-term development of agri-food markets in selected EU Member States and Western Balkan countries, AGMEMOD Consortium, JRC IPTS, Seville, DG Agri (Brussels) i HAED:, 25-26 February 2015 , Zagreb
 5. VINO U ŽIVOTU I KULTURI HRVATA, HAED i  Odjel za poljodjelstvo i Odjel za glazbu Matice hrvatske, 5. ožujka 2015., Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2
 6. POLJOPRIVREDA REPUBLIKE HRVATSKE NAKON DVIJE GODINE PUNOPRAVNOG ČLANSTVA U EU, HAED i  Odjel za poljodjelstvo i Odjel za glazbu Matice hrvatske, 21. svibanj 2015., Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2
 7. POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE – prilika za sve ili? HAED, HPEU I UBH Prsten, 26. svibnja  2015., HPEU, Jurišićeva 1a
 8. INTERKATEDARSKI SUSRET AGRARNIH EKONOMISTA POLJOPRIVREDNIH FAKULTETA, 29/30 svibanj 2015., Novi Sad
 9. SMART AGRIBUSINESS FOR THE SOCIETY OF TOMORROW, IV. međunarodni stručni i znanstveni  kongres AgriMBA-AVA:, 16-20. lipanj 2015, Poreč
 10. XII. Redoviti Sabor Hrvatskog agroekonomskog društva, Križevci, 3. srpnja 2015. godine
 11. POTROŠAČKI NACIONALIZAM I HRANA, HAED i  Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske, 18. studenog 2015., Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2
 12. SUSRET STUDENATA AGROEKONOMISTA Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Veleučilišta Marko Marulić u Kninu., Visokog Gospodarskog Učilišta u Križevcima i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 11. prosinca 2015. godine, Osijek
 13. PROMOCIJA MONOGRAFIJE „Povijesni prikaz i bibliografija magistarskih radova poslijediplomskog studija – magisterija Ekonomika poljoprivrede na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“, 11. ožujka 2016. godine, Zagreb
 14. GOVEDARSTVO HRVATSKE NA PREKRETNICI, HAED i  Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske, 12. travnja 2016., Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2
 15. KONJI: OD RATA DO SVÂTA, HAED i  Odjel za poljodjelstvo Matice hrvatske, 31. svibnja 2016., Matica hrvatska, Ulica Matice hrvatske 2
 16. UNAPREĐENJE KVALITETE I PRIMJENA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA NA PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU AGROEKONOMIKA, Interkatedarski susret, 8. i 9. 7. 2016. godine, Osijek

te sudjelovanje u

 • Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede (Broj ugovora: HR.3.1.15-0009)., Partneri: Agronomski fakultet, Hrvatska gospodarska komora, Osječko baranjska županija, Vukovarsko srijemska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek, Hrvatsko agronomsko društvo, Hrvatsko agroekonomsko društvo.
 • Suizdavač Monografije „Povijesni prikaz i bibliografija magistarskih radova poslijediplomskog studija – magisterija Ekonomika poljoprivrede na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“ te „Priručnik iz agrarne ekonomike -pojmovnik i osnovne metode-„
 • Časopis Agroeconomia Croatica
 • HAED NEWSLETTER 4 XII/2015.

Članica UO Društva i glavna urednica časopisa Agroeconomia Croatica predstavila je novi broj časopisa i posebno naglasila vezu između znanstvenih susreta studenata agroekonimista i radova koji su publicirani u novom broju. Zahvalila se svim mentorima koji su skupa sa studentima objavili rad. Također ističe zainteresiranost znanstvenika iz Svijeta za objavljivanjem što se vidi i u ovom novom broju.

Nakon toga su izvješća Nadzornog odbora, Časnog suda te financijsko izvješće.

U raspravi po izvješćima razvila se rasprava u kojoj su sudjelovali članovi Društva Stjepan Tanić, Tito Žimbrek, Josip Kraljičković,  Đurđica Žutinić,  Ljiljana Gašparec-Skočić, Ivo Grgić i drugi.

Nakon provedenih izbora za predsjednika HAED-a izabran je Ivo Grgić, tajnicu Magdalena Zrakić te za članove Upravnog odbora Ružica Lončarić, Marija Cerjak, Krunoslav Zmaić, Lari Hadelan, Željka Mesić, Josip Gugić te Tihana Sudarić/Marina Tomić.

Dopredsjednici Društva postaju ona dva izabrana člana Upravnog odbora koji dobiju najveći broj glasova i to su Ružica Lončarić i Marija Cerjak.

Članovi Nadzornog odbora su Tomislav Budin, Jadranka Deže i Josip Kraljičković.

Članovi Časnog suda su Ante Kolega, Kristina Svržnjak i Tito Žimbrek.

Nakon izvješća Izbornog povjerenstva o rezultatima glasanja, novoizabrani predsjednik, Ivo Grgić, se zahvalio te iznio ukratko svoju viziju o daljnjem djelovanju HAED-a. Predsjednik i Upravni odbor će predložiti program rada koji će se dati na usvajanje na 1. sjednici Upravnog odbora. O usvojenom planu i programu Tajnica će obavijestiti sve članove. Istaknuto je da je HAED utemeljen kroz suradnju svih članova te u tom pravcu planira nastaviti djelovati.

Predsjednik će nastojati da Društvo nastavi s onim aktivnostima koje su se pokazale uspješnim u prethodnom razdoblju. Društvo se treba odrediti prema većoj medijskoj prisutnosti i prisutnosti u radu institucijskih službi, nastaviti izdavanje časopisa Agroeconomia Croatica, kao i nastaviti organizirati stručne tribine, savjetovanja i okrugle stolove. Sve ideje o boljem djelovanju Društva su dobrodošle.

Priredila:

Vesna Očić