1
lip

PARLAONICA NA TEMU EKOLOŠKA vs. KONVENCIONALNA POLJOPRIVREDA

Dana 7. lipnja 2013. godine u organizaciji HAEDa održan je susret studenata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (Bs studij agroekonomika) i studenata Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ms studij Agrobiznis i ruralni razvitak). Studenti su podijeljeni u dvije grupe; jedna grupa je argumentirano branila konvencionalni način proizvodnje hrane, dok je druga grupa studenata imala snažne argumente za ekološki način proizvodnje hrane. Nakon uvodne prezentacije svake grupe i rasprave koja se vodila među studentima, sud je donio konačnu odluku.Grupa studenata koja je bila za konvencionalnu poljoprivredu je pobijedila jer je bolje argumentirala stajališta, tj. bili su uvjerljiviji u raspravi.