21
ruj

Poljoprivreda i ruralni razvoj – izazovi tranzicije i procesa integracije

Zavod za agrarnu ekonomiku Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu organizira seminar na temu „Poljoprivreda i ruralni razvoj – izazovi tranzicije i procesa integracije“.

Seminar će se održati na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu u razdoblju od 26.-28.09.2013. Više o seminaru ovdje.