15
ožu

PREDAVANJE “MASLINARSKI TURIZAM U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA”

predavačica Ane Čehić, mag.ing.agr.

Hrvatsko agroekonomsko društvo, u suradnji s Maticom hrvatskom, organiziralo je predavanje pod naslovom Maslinarski turizam u funkciji ruralnog razvoja. Predavanje je održano 13. ožujka 2019. godine, a predavačica je bila studentica poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Ana Čehić, mag.ing.agr.

Cilj predavanja je bio predstaviti koncept i trendove u maslinarskom turizmu, te progovoriti o perspektivi maslinarskog turizma u Hrvatskoj.

Predavačica Ana Čehić je održala zanimljivo i vrlo strukturirano predavanje. Iznijela je osnovnu definiciju i značenje pojma maslinarski turizam, koncept te vrste turizma te je  prikazala glavne aktivnosti maslinarskog turizma (posjete i degustacije). U nastavku predavanja je prikazala konkretne primjere maslinarskog turizma iz Kalifornije, Zapadne Australije i Španjolske.

Predavanje je nastavila s pregledom stanja maslinarskog turizma u Hrvatskoj. Domaći uzgoj maslina s 18.683 ha zasađenih maslinika i  31% poljoprivrednih gospodarstava od ukupnog broja gospodarstava uključenih u uzgoj maslina predstavlja jednu od vodećih poljoprivrednih aktivnosti u Jadranskom dijelu Hrvatske. Kako je rečeno, pet domaćih maslinovih ulja zaštićenih oznakom izvornosti također govori o tradiciji i važnosti maslinarstva u Hravtskoj. Predavačica je prikazala stanje maslinarskog turizma na području Istarske i Splitsko-dalmatinske županije i mjesta Lun na otoku Pagu, kao jedinih destinacija s dostupnim podacima o maslinarskom turizmu.

Predavanje je završeno s analizom unutarnjih i vanjskih čimbenika maslinarskog turizma u Hrvatskoj. Predavačica je zaključila kako su neke od snaga kvaliteta i svjetski nagrađivana maslinova ulja, bogata prirodna i kulturna maslinarska baština, bogata gastro ponuda, dok su kao neke od slabosti navedene nedostatno predstavljanje ponude maslinarskog turizma, neujednačenost ponude maslinarskog turizma duž obale, te nedovoljna prepoznatljivost Hrvatske kao maslinarske zemlje na svjetskom tržištu. Vanjski čimbenici, odnosno prilike maslinarskog turizma ogledaju se u povećanju turističke ponude u pred i post sezoni, razvoju turizma u ruralnih područjima te porast broja turista u potrazi za autentičnim doživljajima. S druge strane, kao prijetnje, predavačica je istaknula nedovoljna istraživanja o maslinarskim turistima, te sporu prilagodbu turističkim trendovima.

Po završetku predavanja je otvorena zanimljiva rasprava o stanju i perspektivi maslinarstva i maslinarskoj turizma u Hrvatskoj.

Kao što je predavačica naglasila, dosadašnja znanstvena istraživanja u području maslinarskog turizma su rijetka i nedostatna, te vjerujemo kako će kolegica Ana Čehić kroz svoj doktorski rad doprinijeti razvoju ove važne djelatnosti za očuvanje i razvoj ruralnih krajeva u Hrvatskoj.