1
ruj

Tradicijom usprkos krizi – može li se?

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet u Osijeku i
Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti
Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima

 

Pozivaju Vas na znanstveno-stručni skup

na temu

Tradicijom usprkos krizi – može li se ?

 

Riječ je o drugom znanstveno-stručnom skupu koji će se održati 08. – 09. rujna  2011. godine u Vinkovcima.

Temom bi bilo obuhvaćeno više područja: gospodarske aktivnosti, povijesno naslijeđe, tradicijska obilježja, ruralni i regionalni identitet, uloga i status žena u ruralnom području i slično. Skup je zamišljen kao interdisciplinirani na koji su dobrodošli ekonomisti, agroekonomisti, sociolozi, demografi, etnolozi i kulturni antropolozi, povjesničari i slično.

 


 

Cijeneći Vaš dosadašnji rad i ugled koji ste njime stekli, pozivamo Vas da svojim radom i sudjelovanjem doprinesete ostvarenju cilja ovoga skupa, istraživanju problematike vezane uz tradiciju,  gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta.

Molimo Vas da svoj pristanak s naslovom rada pošaljete do 07srpnja 2011. godine.
Cijeli rad potrebno je poslati do 06. veljače 2012. godine kako bi se pripremio i tiskao zbornik znanstveno-stručnog skupa koji bi bio promoviran na trećem skupu. Na samom skupu biti će promoviran i zbornik radova s prvoga održanog skupa.

Radove treba pisati u fontu 12, prored 1,5 (Microsoft Word program, Times New Roman) obima do 20 stranica.

Navođenje označavati u tekstu, npr. (Rifkin, 1999:15)

Literaturu navesti na kraju teksta, npr.
Knjige
Rifkin, Jeremy (1999). Biotehnološko stoljeće, Zagreb, Jesenski i Turk – HSD.

Poglavlje u knjizi
Cifrić, Ivan (2002). Zagađivanje i ugrožavanje seoskog okoliša, u knjizi: M. Štambuk, I. Rogić, A. Mišetić (ur.) Prostor iza, Zagreb, Institut Ivo Pilar, str.265-285.

Članak u časopisu
Župančić, Milan (2000). Tranzicija i modernizacijske perspektive hrvatskog sela, “Sociologija sela”, Vol. 38, No. 1-2, str. 11-78.

 

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu srdačno Vas pozdravljamo.
Organizacijski odbor:
Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Andrija Matić, dipl.ing.

 

Adresa za kontakt:
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Poljoprivredni fakultet,
Trg Sv. Trojstva 3, 31 000 Osijek
e-mail: kzmaic@pfos.hr
tel.: 031 224 236
mob: 098 335 054

Osijek, 15. lipnja 2011.