6
srp

V. međunarodni znanstveno-stručni skup

INOVACIJE U AGROBIZNISU

Izazovi do 2030. godine


ORGANIZATOR:

Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED), Svetošimunska c. 25, Zagreb

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU ->

CONFERENCE CALL IN ENGLISH ->

 

SUORGANIZATORI:

 • Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku
 • Akademija poljoprivrednih znanosti (APZ)
 • Međunarodna mreža MBA Agribusiness and Commerce (standing committee of ICA)
 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
 • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

 

Datum i mjesto održavanja: 24. studenog 2023., Osijek

 

TEMATSKA PODRUČJA SKUPA

 • Razvoj poljoprivrede u okviru Strateškog plana ZPP-a
 • Diversifikacija ruralne ekonomije
 • Digitalizacija poljoprivrede i ruralnih područja
 • Poljoprivredno poduzetništvo i rodna nejednakost u ruralnim područjima
 • Turizam i poljoprivreda
 • Zelene tehnologije i poljoprivreda
 • Okolišna održivost poljoprivrednih praksi
 • Rizici u poljoprivredi i klimatske promjene
 • Tehnologija i inovacije u poljoprivredi
 • Unaprijeđenje vještina poljoprivrednih proizvođača
 • Inovacijska partnerstva
 • Zahtjevi suvremenih potrošača

DOKUMENTI

Poziv na skup (PDF)
Upute za autore (DOCX)

OBRAZAC ZA PRIJAVU ->


Nakon uspješno organizirana četiri skupa, Hrvatsko agroekonomsko društvo (HAED) organizira peti po redu međunarodni znanstveno-stručni skup Inovacije i agrobiznis sa središnjom temom skupa Izazovi do 2030. godine“.

Poljoprivreda je više od gospodarskog sektora, ona pridonosi ciljevima održivosti kao što su socijalna dobrobit, zdravlje ekosustava te sigurnost hrane.  Prema podatcima Europske agencije za okoliš, unatoč značajnim ulaganjima u zajedničku poljoprivrednu politiku i druge relevantne politike EU-a, doprinos poljoprivrede gubitku bioraznolikosti, prekomjernoj potrošnji vode, emisijama stakleničkih plinova, napuštanje ruralnih područja i gubitku ruralne baštine se nastavlja i predstavlja izazove u Europi.

Poljoprivredna proizvodnja i otpornost prehrambenog sustava sami po sebi ovise o prirodnim resursima i procesima te su osjetljivi na degradaciju okoliša i klimatske promjene. Smanjenje navedenih pritisaka na okoliš i prilagodba njihovim utjecajima je neophodna kako bi se zaštitila sigurnost hrane, obradivo zemljište i sredstva za život poljoprivrednika. Poljoprivredni i prehrambeni sustavi također su korisni ljudima i okolišu, uključujući akumulaciju ugljika u tlu i vegetaciji, očuvanje poluprirodnih staništa i vrsta divljih životinja te korištenjem učinkovitije tehnologije, društvenih inovacija i prakse kružnog gospodarstva.

U globaliziranom svijetu koji se sve brže mijenja, a  koji je obilježen izazovima i brojnim ugrozama planiranje budućnosti danas je važnije nego ikad prije. U tom pogledu pravodobno prepoznavanje trendova, vlastitih prednosti i slabosti ključno je za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike. Teme poput digitalizacije, demografskih izazova, klimatskih promjena, sigurnosni hrane i održivosti dominiraju raspravama o izazovima koji će obilježiti naredno desetljeće. Prema tome glavni izazovi poljoprivredno prehrambenog sektora su proizvodnja  visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljanje prirodnim resursima uz povećanje otpornosti na klimatske promjene te poboljšanje kvalitete života i povećanje zaposlenosti u ruralnim područjima. Odgovor na navedene izazove nalazimo u konkurentnom i inovativnom agrobiznisu, jačanju održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i krize, ravnomjernom regionalnom razvoju, obnovi ruralnih gospodarstva i unaprjeđivanju uvjeta života u ruralnim područjima te poticanju inovacija u poljoprivredno prehrambenom sektoru.

Cilj znanstveno-stručnog skupa je na jednom mjestu okupiti dionike poljoprivredno – prehrambenog sektora, od proizvođača do krajnjih potrošača, uključujući i znanstvenike, konzultante i predstavnike državne vlasti. Skup će omogućiti razmjenu znanja, iskustava i ideja među sudionicima koja su usmjerena ka stvaranju uspješnog i održivog agrobiznisa temeljenog na inovacijama.

Skup predstavlja jedinstvenu priliku za promociju agroekonomske struke, posebice znanstvenih ali i praktičnih rezultata i rješenja u području agrobiznisa.

Radovi prezentirani na znanstveno – stručnom skupu će biti objavljeni  u časopisu Agroeconomia Croatica, ISSN 1333-2422, a sažeci u Knjizi sažetaka skupa koje objavljuje Hrvatsko agroekonomsko društvo.

Organizacijski odbor

 • Dr. sc. Sanja Jelić Milković, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Gabriela Sušac, mag. ing. agr. Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Dr. sc. Kristina Svržnjak, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Ana Crnčan, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Lari Hadelan, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Marin Čagalj, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11, 21000 Split, Hrvatska

Znanstveni odbor

 • Prof. dr. sc. Win Heijman, Wageningen University & Research 6708 PB Wageningen, Nizozemska
 • Doc. dr. sc. Merima Makaš, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sveučilište u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Prof. dr. sc. Ružica Lončarić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Tihana Sudarić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Izv. prof. dr. sc. Branka Šakić Bobić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. Mateja jež Rogelj, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Dr. sc. Sandra Kantar, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, Hrvatska
 • Doc. dr. sc. David Kranjac, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, Hrvatska
 • Tajana Čop, mag. ing. agr. Hrvatsko agroekonomsko društvo; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Dr. sc. Milan Oplanić, Hrvatsko agroekonomsko društvo; Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Vlade Zarić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11080, Beograd, Srbija

 


Suorganizatori


Obrazac za prijavu