Galerija

“GOVEDARSTVO HRVATSKE NA PREKRETNICI”

PROMOCIJA MONOGRAFIJE PROF.DR.SC. TITA ŽIMBREKA (GALERIJA)

HAEDovi STUDENTSKI SUSRETI 2015.

PREDAVANJE POTROŠAČKI NACIONALIZAM I HRANA, MATICA HRVATSKA, 18.11.2015.

Početna konferencija za predstavljanje projekta „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede”

Međunarodni AgriMBA kongres, 16-20.06.2015.

Dan Hrvatskog agroekonomskog društva i XII. Sabor Društva, 3. srpnja 2015.

INTERKATEDARSKI SUSRET, NOVI SAD, 29-30.05.2015. - GALERIJA

Tribina: Poticaji za zapošljavanje. Prilika za sve ili?

TRIBINA „Poljoprivreda Republike Hrvatske nakon dvije godine punopravnog članstva u EU“, 21.05.2015.

PREDAVANJE „VINO U ŽIVOTU I KULTURI HRVATA“, 5.03.2015.

Radionica „Medium –term development of agri-food markets in selected EU member states and Western Balkan countries, 24.-26.02.2015., Zagreb

Okrugli stol "Zadružno organiziranje u jačanju konkurentnosti poljoprivrede", 19.12.2014.

Panel “EU fondovi u službi razvoja poljoprivrede i ruralne ekonomije”, 25.11.2014., Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Tribina „Poljoprivreda BiH na vratima EU – iskustva Hrvatske“

EAAE kongres, 26-29.08.2014.

Četrnaesti Kongres Europskog udruženja agrarnih ekonomista (EAAE) održan je od 26. do 29.08.2014. u Ljubljani, Slovenija. Kongresu su nazočili, aktivno sudjelovali te bili zapaženi i članovi HAED-a i to Marija Cerjak, Magdalena Zrakić, Josip Gugić i Aleksandar Nedanov.

Radovi hrvatskih agroekonomista predstavljeni su u poster sekciji i to:

Zrakić, Magdalena; Salputra, Guna; Grgić, Ivo:  „Potential impacts of the common agricultural policy in the Croatian milk and dairy sector“
Hadelan, Lari; Grgić, Ivo; Gugić, Josip; Zrakić, Magdalena: „Economic sustainability of organic production in Croatia“
Cerjak, Marija; Kovačić, Damir; Markovina, Jerko; Faletar, Ivica: „Comparison of market segmentation results for organic products using food-related lifestyle and consumer involvement variables“
Nedanov, Aleksandar; Žutinić, Đurđica; Bokan, Nataša: „Cooperatives as a social pillar of local development“
Lončarić, Ružica; Rebekić, Andrijana; Zmaić, Krunosalav; Sudarić, Tihana: Traditional food products: preferences of east Croatia consumer je prihvaćen za poster sekciju.

Blizina održavanja kongresa, poznati i priznati agroekonomisti, zanimljivost tema itd. bili su dostatni razlozi za brojniju nazočnost agroekonomista iz Hrvatske. Međutim, očito su drugi razlozi, prvenstveno financijski bili glavna smetnja da se to i desi.

O ugodnom druženju s fotografijama svjedoči naša Magdalena.

Više o Kongresu na http://www.eaae2014.si/

FOTO GALERIJA

Priznanje francuskog Ministarstva, mr.sc. Kraljičković Josipu (foto galerija)

Informativni dan Obzor 2020 - okvirni program EU za istraživanje i inovacije (foto galerija)

"Unaprjeđenje studijskih programa agroekonomike za potrebe tržišta rada", 20. prosinca 2013. Zagreb (foto-galerija)

Dan Hrvatskog agroekonomskog društva i X. Sabor Društva, 5. srpnja 2013. (foto galerija)

Interkatedarski susret agrarnih ekonomista Jugoistočne Europe, Krško, 2013. (foto galerija)

Stručni skup „Sveučilišno obrazovanje agrarnih ekonomista“ i IX Izborni Sabor HAED-a (foto galerija)

Interkatedarski skup (foto galerija)

Večera u Jazbini

VIII. Sabor HAED-a (foto galerija)