1
lip

IZVJEŠTAJ s tribine: Poticaji za zapošljavanje – prilika za sve ili?

Dana 26. svibnja 2015. u prostorima Hrvatske paneuropske unije (HPU) održana je zajednička tribina HAED-a u suradnji s Hrvatskom Paneuropskom Unijom i Udrugom bosanskih Hrvata Prsten (UBH Prsten) pod naslovom „Poticaji za zapošljavanje – prilika za sve ili?“.

Moderator tribine prof. dr. sc. Ivo Grgić, predsjednik HAED-a, pozdravio je sve prisutne, i zahvalio svima na suradnji. Uvod u izlaganje gošće predavačice započeo je zanimljivim nazivima za one koji svoj dohodak ostvaruju radom (radnik/djelatnik/humani resurs/ljudski potencijal) u novijem razdoblju te prepustio riječ gđi Tatjani Dalić, pomoćnici ministra rada i mirovinskog sustava.

Gđa Dalić s preko 30 godina radnog i profesionalnog iskustva u vezi s politikama i procedurama zapošljavanja vrlo je kompetentan govornik o gorućem problemu nezaposlenosti i strukturnim mjerama za rješavanje istog. Kao pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava odgovorna je za zapošljavanje i tržište rada. U posljednje vrijeme posebice je angažirana na razvoju i praćenju provedbe mjera aktivne politike tržišta rada.

U svojoj prezentaciji gđa Dalić naglasak je stavila na poticaje za zapošljavanje u privatnom sektoru. Mjere aktivne politike zapošljavanja obuhvaćaju različite društvene skupine (mladi, posebne skupine, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, žene) i prema tome se kreiraju i provode programi održanja ili povećanja zaposlenosti na terenu. U prezentaciji su predstavljene mjere i potpore koje mogu koristiti privatni poslodavci; iznosi, uvjeti i ograničenja u korištenju istih. Tijekom 2014. godine 20.676 poslodavaca koristilo je mjere politike. Od toga potpore za zapošljavanje iznosile su 42%, stručno osposobljavanje za rad 24%, potpore za samozapošljavanje 33% i 1% iznosile su ostale vrste potpora (stalni sezonci, potpore za usavršavanje, potpore za čuvanje radnih mjesta, lokalna partnerstva i projekti).

Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba mogu se iskoristiti uz mjere „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto“ (25.000 kn), „Tvoja inicijativa – tvoje sezonsko radno mjesto“ (25.000 kn) i „Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto u zelenom gospodarstvu” (27.000 kn). Osobama koje iskažu interes za samozapošljavanje osigurava se stručna pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Neki od programa su: „Učim uz posao“ – potpora za usavršavanje novozaposlenih osoba-za poslodavce; „Znanje se isplati i za zaposlene“ – potpore za usavršavanje – sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca-za poslodavce; „I mladi uče za posao“ – programi školovanja i osposobljavanja nezaposlenih mladih osoba za i kod poznatog poslodavca; „Učenjem do poduzetnika” – osposobljavanje i obrazovanje mladih; „Osposobljavanje na radnom mjestu“ – radna praksa kod poslodavca; „Osposobljavanje za samozapošljavanje“ – obrazovanje nezaposlenih kao priprema za samozapošljavanje – preko obrazovnih ustanova .

U sklopu HZZ-ovog programa provode se i programi usavršavanja i osposobljavanja. Sve mjere prati i odgovarajući zakonodavni okvir koji omogućava pravilno korištenje svih paketa mjera. Nakon prezentacije uslijedila je rasprava i zahvala svim sudionicima, te prigodno druženje.

Za HAED, izvješće priredila Magdalena Zrakić

——————–
Sve mjere dostupne na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://www.hzz.hr/