11
pro

V. Međunarodna Konferencija o socijalnoj ekonomiji, Lisabon, Portugal, 15-18.07.2015.

Proslijeđujemo informaciju o V. međunarodnoj konferenciji o socijalnoj ekonomiji, koja će se održati Lisabonu, Portugal, u razdoblju od 15-18.7.2015. U tijeku su prijave sažetaka a detaljnije informacije o samoj konferenciji potražite na linku: www.ciriec2015.com