O društvu

O DRUŠTVU

Potreba utemeljenja društva agrarnih ekonomista javlja se već sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća da bi  se tek 12. veljače 1996. godine održala sjednica Osnivačkog odbora, izabrana upravna tijela, te proveden postupak nužan za registraciju u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske.

Prvi članovi tj. utemeljitelji HAED-a su (abecednim redom): Brkić Srećko, Budin Tomislav, Franić Ramona, Grgić Ivo, Juračak Josip, Kolega Ante, Kovačić Damir, Kraljičković Josip, Par Vjekoslav, Tratnik Miroslav, Žimbrek Tito i Žutinić Đurđica.

Za prvog Predsjednika jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Tito Žimbrek.

Ministarstvo uprave je Rješenjem od 14. ožujka 1996. godine odobrilo upis HAED-a kao pravne osobe u Registar udruženja građana Republike Hrvatske (pod red. br. 2253, Knjiga III).

Prema Statutu, svrha osnutka HAED-a je da promiče agroekonomsku i agrosociološku struku, kao znanstvenu i nastavnu disciplinu, profesionalnu djelatnost i specijalnost te, s tim u povezanosti, zastupa i štiti interese svojih članova.

Kao Dan HAED-a odabran je 3. srpanj, na spomen 1924. godine kada je na tadašnjem Gospodarsko-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu utemeljen (kao osmi po redu) Zavod za gospodarsku upravu, kojeg je prvi predstojnik bio prof.dr.sc. Oton pl. Frangeš, onodobno vodeći agrarni ekonomist, osoba zaslužna za utemeljenje Gospodarskog-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta i prvi predsjednik Udruženja agronoma u Zagrebu.

HAED prolazio razdoblja veće ili manje aktivnosti, a jedno razdoblje možemo označiti kao „razdoblje mirovanja“ Društva. Od utemeljenja do danas, predsjednici HAED-a su više ili manje uspješni bili:

Ime i prezime Razdoblje
Tito Žimbrek 1996-1998
Tito Žimbrek 1998-2000
Damir Kovačić 2000-2002
Josip Juračak 2002-2004
Josip Kraljičković 2004 izabran i ubrzo zamolio razrješnicu, odnosno podnio ostavku
Razdoblje „mirovanja“  aktivnosti Društva traje od konca 2004. do 2010.
Tito Žimbrek 2010-2012
Ružica Lončarić 2012-2014
Ivo Grgić 2014-2018
Marija Cerjak 2018-2022
Tihana Sudarić 2022-

 

 

Upravna tijela Hrvatskog agroekonomskog društva
(izabrana na XIX. saboru, 25. studenog 2022. godine)

Upravni odbor
1. Tihana Sudarić dr.sc. Redovita profesorica Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
2. Gabriela Sušac, mag. ing. agr. Asistentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
3. Mateja Jež Rogelj, dr. sc. Docentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
4. Lari Hadelan, dr. sc. Izvanredni profesor Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
5. Ružica Lončarić, dr. sc. Redovita profesorica Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
6. Branka Šakić Bobić, dr. sc. Izvanredna profesorica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
7. Kristina Svržnjak, dr. sc. Profesor visoke škole Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
8. Tajana Čop, dr. sc. Asistentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
9. Ana Čehić Marić, dr. sc. Stručna suradnica Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Nadzorni odbor
1. Ljubica Ranogajec, dr. sc. Redovita profesorica Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
2. Ivo Grgić, dr. sc. Redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
3. Marija Cerjak, dr. sc. Redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Časni sud
1. Jadranka Deže, dr. sc. Redovita profesorica Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
2. Đurđica Žutinić, dr. sc. U mirovini
3. Dragutin Kamenjak, dipl. ing. Katedra za management Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Predsjednica Društva
Tihana Sudarić dr.sc. Redovita profesorica Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Tajnica Društva
Gabriela Sušac, mag. ing. agr. Asistentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Dopredsjednici
Mateja Jež Rogelj, dr. sc. Docentica Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Lari Hadelan, dr. sc. Izvanredni profesor Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Rizničar
Kristijan Bilić, dipl. ing. Ured za međunarodne odnose Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet