Smjernice rada HAED-a

SMJERNICE RADA HAED-a

Na Prvoj sjednici UO HAED-a u novom sazivu od 20. prosinca 2016. prihvaćene su sljedeće smjernice rada za jednogodišnje razdoblje i to:

 1. Afirmacija Društva u javnosti kako bi se povećala medijska prisutnost Društva, posebice na događajima vezanim za hrvatsku poljoprivredu.
 2. Aktivnija uloga Društva u zapošljavanju mladih agroekonomista (praćenje i izvještavanje članova o mogućnostima zaposlenja).
 3. Sudjelovanje Društva na različitim međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, što kao partner tako i kao nositelj.
 4. Organiziranje savjetovanja, stručnih tribina, okruglih stolova i slično.
 5. Povezivanje Društva s javnom upravom.
 6. Povezivanje Društva s privredom.
 7. Organiziranje susreta studenata AFZ i PFOS (uključiti i druge institucije) s prigodnim programom (radionice, seminari, predavanja i slično).
 8. Ažuriranje Knjige članstva.
 9. Nastaviti s ažuriranjem mrežne stranice (web-site) HAED-a kako bi članstvo bilo pravodobno obaviješteno o akcijama Upravnog odbora, događanjima koje organizira Društvo i slično. Obogatiti web-site novim sadržajima vezanim uz aktivnosti samih članova Društva.
 10. Nastaviti objavljivati časopis Agroeconomia Croatica.
 11. Financijska stabilnost Društva.
 12. Obilježavanje obljetnice Društva