STJECANJE VJEŠTINA POSLOVNOG UPRAVLJANJA U POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENOM SEKTORU

Osnovne informacije o projektu

 • Vrsta projekta: Leonardo da Vinci projekt mobilnosti
 • Nositelj projekta: Hrvatsko agroekonomsko društvo
 • Ugovaratelj:  Agencija za mobilnost i programe EU
 • Natječaj iz 2011. godine
 • Trajanje projekta: 1. lipanj 2011. – 30. srpanj 2012.
 • Vrijednost projekta: 42.606 Eura
 • Sažetak projekta

Godišnje na Agronomskom fakultetu u Zagrebu te na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku diplomira oko 250-300 studenata. Velik broj tih studenata ima problema po zapošljavanju po završetku studija i to vrlo često zbog neiskustva u praksi. Naš obrazovni sustav još uvijek nedovoljno potiče studente na praktičan rad u tvrtkama tijekom studija, te su kompetencije diplomiranih agronoma po završetku studija nerijetko nedovoljne za aktivno uključivanje na tržište rada.
Cilj projekta bio je stručno usavršavanje 12 odabranih nezaposlenih diplomiranih agronoma iz Zagreba i Osijeka koji su završili studij u posljednje tri godine. Stručno usavršavanje se obavljalo u inozemnim tvrtkama iz sektora agrobiznisa i to u njihovim odjelima marketinga, nabave, prodaje i financija. Stručno usavršavanje odvijalo se u tvrtkama iz slijedećih zemlji: Španjolska, Italija i Velika Britanija. Tijekom boravka u tim tvrtkama sudionici projekta su se upoznali s konkretnim poslovnim problemima, kao i načinom njihova rješavanja.
Znanje i vještine stečene tijekom dvomjesečnog boravka u stranim tvrtkama su povećale kompetencije sudionika projekta. Rad u međunarodnom okruženju je doprinio razvoju multikulturoloških i jezičnih kompetencija sudionika mobilnosti, te je omogućena usporedba iskustava studenata u različitim zemljama i različitom poslovnom okruženju

Partneri

 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 • Osijek, Hrvatska
 • Tellus (Group) Ltd, Plymouth, Devon, Velika Britanija
 • Europroyectos Leonardo da Vinci, Granada, Andaluzia, Španjolska
 • AMFI – Agenzia per la mobilita e la Formazione Internazionale, Celano, Italija

Odabir kandidata

Natječaj za odabir kandidata

Stjecanje vještina poslovnog upravljanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Hrvatsko agroekonomsko društvo objavljuje natječaj za odabir sudionika mobilnosti na projektu Stjecanje vještina poslovnog upravljanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, potpisanim s Agencijom za mobilnost i programe EU.

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je odabir sudionika koji će sudjelovati u besplatnom stručnom usavršavanju u inozemnim tvrtkama iz područja agrobiznisa u Italiji, Španjolskoj, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj u trajanju od dva mjeseca, u razdoblju od listopada 2011. – svibnja 2012. godine.

 

UVJETI NATJEČAJA

Kandidati koji se prijavljuju za natječaj moraju ispunjavati slijedeće uvjete: – imati odgovarajuću razinu obrazovanja (diplomirani agronomi) – imati završen Agronomski fakultet u Zagrebu ili Poljoprivredni fakultet u Osijeku (ne prije lipnja 2009.) – biti nezaposleni – poznavati barem jedan od jezika država u kojima se odvija mobilnost.

 

KRITERIJI ODABIRA SUDIONIKA MOBILNOSTI

Pri odabiru će se vrednovati sljedeći kriteriji: – motiviranost za daljnju edukaciju i temu projekta – prosjek ocjena tijekom studija – znanje stranog jezika (engleski, talijanski, španjolski ili nizozemski) Prednost pri odabiru imaju agrarni ekonomisti i članovi HAEDa.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR SUDIONIKA MOBILNOSTI

Odabir sudionika mobilnosti će vršiti povjerenstvo sastavljeno od članova Upravnog odbora HAEDa te predstavnika Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– motivacijsko pismo
– životopis
– presliku diplome Agronomskog fakulteta u Zagrebu ili Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
– presliku potvrde Agronomskog fakulteta u Zagrebu ili Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku o prosjeku ocjena tijekom studija
– presliku potvrde Fakulteta (izvadak iz indexa) ili škole stranih jezika o znanju stranog jezika (engleski, talijanski, španjolski ili nizozemski).

 

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijave na natječaj primaju se do 6. rujna 2011. godine poštom ili e-mailom (skenirani dokumenti). Prijave je potrebno poslati na:

Hrvatsko agroekonomsko društvo
Svetošimunska 25
10 000 Zagreb
“Za Leonardo projekt”

odnosno na dvije e-mail adrese: haed@agr.hr i mcerjak@agr.hr.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama HAEDa (haed.hr) u roku petnaest (15) dana od završetka natječaja.

 

Često postavljana pitanja

Koliko kandidata će sudjelovati u stručnom usavršavanju?
Projektom je predviđeno stručno usavršavanje 12 nezaposlenih diplomiranih agronoma iz Zagreba i Osijeka koji su završili studij u posljednje 3 godine i to po tri kandidata u sljedećim zemljama: Velika Britanija, Nizozemska, Španjolska, Italija.

U kojim gradovima i firmama će se obavljati stručno usavršavanje?
Prema prijavi projekta, stručno usavršavanje u pojedinim zemljama će organizirati tvrtke posrednici, koje će naknadno dostaviti popis tvrtki u kojima će se obavljati praksa, pri čemu je djelatnost svih firmi iz područja agrobiznisa. Sjedište tvrtki posrednika je u sljedećim gradovima: Plymouth (UK), Alkmaar (NL), Granada (S), Celano (Abruzuo, IT), te će firme u kojima će se odvijati usavršavanje biti u dotičnim regijama.

U kojem razdoblju će se obavljati stručno usavršavanje?
Stručno dvomjesečno usavršavanje će se obavljati u razdoblju između listopada 2011. i svibnja 2012., ovisno o mogućnostima tvrtki domaćina i preferencijama sudionika projekta.

Od čega će se  sastojati stručno usavršavanje?
Stručno usavršavanje će se obavljati u inozemnim tvrtkama iz sektora agrobiznisa. Odabrani kandidati će provesti dva mjeseca u njihovim odjelima marketinga, nabave, prodaje, financija, te će aktivno sudjelovati u radu tih službi, a s ciljem stjecanja praktičnih znanja iz područja poslovnog upravljanja. Ovisno o trenutnim aktivnostima tvrtki domaćina, sudionici će biti upoznati s  planiranjem marketinških aktivnosti, istraživanjem tržišta, razvojem proizvoda ili usluge, definiranjem politike cijena, izradom i praćenjem  promocijskih kampanja, analizom financijskog poslovanja tvrtke.

Koje troškove pokrivaju financijska sredstva Leonardo da Vinci projekta mobilnosti?
Pokrivaju se putni troškovi: definiraju se kao troškovi putovanja iz Hrvatske do odredišta prakse/usavršavanja u inozemstvu i natrag, uključujući i troškove vize, troškovi života pokrivaju smještaj, hranu i troškove lokalnog prijevoza – svakodnevni lokalni prijevoz od i do mjesta prakse/usavršavanja te putno/zdravstveno osiguranje kao i troškovi pripreme koji obuhvaćaju pedagošku, jezičnu i kulturološku pripremu sudionika mobilnosti.

Ovisno o mogućnostima na terenu, predviđeno je da sudionici projekta pohađaju kratki tečaj jezika države u kojoj će obavljati trening (jedan tjedan), a koji bi bio usmjeren i na struku kojom se bave, ali i na upoznavanje kulture naroda domaćina.

Prava i obveze sudionika?
Sudionici imaju pravo na informiranje oko stručnog usavršavanja (upoznavanje s projektom i tvrtkama domaćinima, sadržaj stručnog usavršavanja), osiguranje stručne podrške (put, smještaj, osiguranje).
Svaki sudionik usavršavanja će imati mentora, osobu kojoj se uvijek mogu obratiti za savjet/pomoć i sl. tijekom boravka na usavršavanju, te koja će pratiti njihov rad.
Sudionici mobilnosti su dužni poštovati obveze potpisane u ugovoru o mobilnosti: redovito odlaziti u tvrtku domaćina, sudjelovati u zadanim poslovima te voditi tjedni pregled rada.  Obveza sudionika je i briga o čuvanju dokumentacije (certifikat o obavljenoj praksi, avionska karta kao dokaz o putu…)
Po završetku mobilnosti sudionici mobilnosti će podnijeti završno izvješće o obavljenom stručnom usavršavanju.
Obveza svakog sudionika mobilnosti je i javna prezentacija obavljenog usavršavanja (na okruglom stolu HAEDa, te pred studentima matičnog fakulteta).

Hoće li se dobiti potvrda o obavljenom stručnom usavršavanju?
Polaznici treninga će dobiti sljedeće diplome/potvrde:
– EUROPASS Mobility Documentation (ovisno o stranom partneru)
– Potvrdu o završenom tečaju jezika (ako ga budu pohađali)
– Potvrdu od HAEDa o sudjelovanju u projektu i ostvarenoj stručnoj praksi. Potvrda će sadržavati razdoblje i mjesto usavršavanja kao i kratak opis aktivnosti provedenih tijekom usavršavanja.

Za stručno usavršavanje u Španjolskoj, Italiji i Nizozemskoj potrebno je znanje nacionalnih jezika ili se usavršavanje može vršiti na engleskom jeziku?
Prednost pri odabiru sudionika mobilnosti će imati kandidati sa znanjem nacionalnih jezika, međutim to nije preduvjet za odlazak na mobilnost u navedene zemlje. Ukoliko ne bude dovoljan broj kandidata sa znanjima nacionalnih jezika razmotrit će se i kandidati sa dobrim znanjem engleskog jezika.

Kako doći do potvrde o znanju stranog jezika?
Kao dokaz o znanju stranog jezika kandidati trebaju priložiti presliku potvrde Fakulteta (izvadak iz indexa) ili škole stranih jezika o znanju stranog jezika (engleski, talijanski, španjolski ili nizozemski).
Škole za strane jezike kao i Filozofski fakultet vrše testiranja i izdaju potvrde o znanju pojedinih stranih jezika.
Znanje stranog jezika će se i ukratko provjeriti na razgovoru s kandidatima.

Pokriva li projekt troškove testiranja znanja stranog jezika?
Ne, skupljanje potrebne dokumentacije za natječaj briga je i trošak kandidata.

Koja dokumentacija je potrebna za prijavu na natječaj?
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: motivacijsko pismo, životopis, presliku diplome Agronomskog fakulteta u Zagrebu ili Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, presliku potvrde Agronomskog fakulteta u Zagrebu ili Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku o prosjeku ocjena tijekom studija te presliku potvrde Fakulteta (izvadak iz indexa) ili škole stranih jezika o znanju stranog jezika (engleski, talijanski, španjolski ili nizozemski).

Uvjeti prijave na natječaj

Kandidati koji se prijavljuju za natječaj moraju ispunjavati slijedeće uvjete: imati odgovarajuću razinu obrazovanja (diplomirani agronomi), imati završen Agronomski fakultet u Zagrebu ili Poljoprivredni fakultet u Osijeku (ne prije lipnja 2009.), biti nezaposleni te poznavati barem jedan od jezika država u kojima se odvija mobilnost.

Koji su kriteriji za odabir sudionika mobilnosti?
Pri odabiru kandidata za sudjelovanje u projektu će se uvažavati sljedeći kriteriji:
– motiviranost za daljnju edukaciju i za temu projekta (motivacijsko pismo kandidata i razgovor)
– prosjek ocjena tijekom studija (potvrda od AZF ili PFOSa)
– znanje stranog jezika (talijanski, španjolski, engleski, nizozemski) (potvrda s Fakulteta ili od škole stranih jezika).

Prednost će biti dodijeljena kandidatima koji su završili studij Agrobiznis i ruralni razvoj na Agronomskom fakultetu u Zagrebu ili studij Agroekonomika na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, te članovima HAEDa.

Rok za prijavu na natječaj
Rok za prijavu na natječaj je 6. rujan 2011.

 

Sudionici – rezultati natječaja

sudionici

Foto galerija

Španjolska

Velika Britanija

Italija

Pokriveni troškovi

 • Stručno usavršavanje u tvrtkama iz područja agrobiznisa
 • Prijevoz + putno osiguranje
 • Smještaj i hrana
 • Tečaj jezika zemlje domaćina
 • Izleti
 • Potvrde o obavljenom stručnom usavršavanju

 

Koristi od mobilnosti – iskustva sudionika

Glavna postignuća

 • Jezične kompetencije
 • Stručna znanja
 • Odgovornost, samostalnost, snalaženje u novom okruženju
 • Upoznavanje načina poslovanja u zemljama EU
 • Upoznavanje novih kultura
 • Novi kontakti
 • Mogućnost zaposlenja