Više o projektu

TRADICIONALNO JE IN 2
Projekt udruge HAED, financiran sredstvima Grada Zagreba
17. rujna – 31. prosinca 2021.

 

Polazište – ruralna baština Hrvatske

Najveći dio Hrvatske čine ruralna područja bogata različitim običajima i tradicijskim vrijednostima specifičnim za svaki pojedini kraj. Uz zdrav i očuvan okoliš, kulturne vrijednosti i osobitosti uključujući gastronomski baštinu i lokalne običaje su važna osnova za ruralni razvoj. Kako bi se očuvala ta bogatstva, važno je upoznati građane s ruralnim vrijednostima i običajima te ih osvijestiti o važnosti njihovog očuvanja.

Među važne čuvare i promotore tradicijskih vrijednosti i ruralnih običaja svakako spada i ruralni turizam. Broj agroturističkih gospodarstava odnosno ponuda agroturizma u Hrvatskoj se povećava posljednjih godina, međutim potencijal kako za razvoj novih agroturističkih gospodarstava tako i za kvalitetniju promociju tradicijskih vrijednosti i običaja nije dovoljno iskorišten.

Cilj projekta

Cilj projekta je promicanje i popularizacija tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora kroz promociju agroturističkih gospodarstava koja svoju ponudu zasnivaju na tradiciji kraja u kojem se nalaze.

Specifični ciljevi projekta su:

Angažman mladih agronoma/studenata na popularizaciji tradicionalnih vrijednosti

Izrada promocijskih planova za dva agroturistička gospodarstva i njihovo javno predstavljanje

Sudionici

U drugom po redu Tradicionalno je IN projektu su uključena ukupno 4 studenata, koji zajedno sa svojim mentorima, članovima Hrvatskog agroekonomskog društva, sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti. Studenti i mentori dolaze sa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

Studenti imaju zadatak osmisliti promotivne strategije agroturističkih gospodarstava, kako bi se javnosti, a posebice mlađoj populaciji približile ruralne tradicijske vrijednosti.  U tu svrhu su odabrana dva poljoprivredna gospodarstva iz različitih ruralnih područja Hrvatske, s kojima mladi izrađuju popis gastronomske baštine i običaja kraja u kojem se nalaze. Gospodarstva koja sudjeluju na projektu su:

Turopoljski grunt obitelji Dianežević (Velika Gorica)

Hostel Baške Oštarije (Baške Oštarije)

Projekt se sastoji od tri faze

U prvoj fazi, studenti u suradnji s mentorima i vlasnicima dva odabrana agroturistička gospodarstva, prikupljaju podatke o gastronomskoj baštini i običajima pojedinog ruralnog područja.

Druga faza projekta se odnosi na definiranje promotivnih strategija i promociju dvaju odabranih gospodarstva s naglaskom na tradiciju, gastronomiju i običaje kraja. Studenti u skupinama, uz podršku mentora i vlasnika agroturističkih gospodarstava, osmišljavaju i izrađuju/dorađuju promotivne materijale za odabrano agroturističko gospodarstvo.

Treća faza projekta obuhvaća predstavljanje svih promotivnih rješenja i diseminaciju rezultata. Izrađeni promotivni materijali, kao i rezultati projekta će biti predstavljeni  na zajedničkom skupu.

Završni skup će se održati u hibridnom obliku, uživo u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i ˝online˝, putem platforme ˝Zoom meetings˝, a svi zainteresirani se mogu priključiti putem poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/82531532586?pwd=a2FiTmk5MFIwV1p1MlVBNTN3K2E1dz09

Očekivani rezultati projekta

Ishod projekta i promotivnih kampanja doprinijet će popularizaciji gastronomskih specijaliteta, običaja te tradicije ruralnog kraja. Očekuje se povećana svijest zajednice, posebice mladih o važnosti očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja.

Izravni korisnici projekta su studenti i agroturistička gospodarstva uključena u projekt, ali i sva ostala agroturistička gospodarstva, akademska zajednica i svekolika javnost.

 

? NA PRETHODNU STRANICU