Više o projektu

Projekt udruge HAED, financiran sredstvima Grada Zagreba
26. listopada – 15. prosinca 2020.

 

Polazište – ruralna baština Hrvatske

Najveći dio Hrvatske čine ruralna područja bogata različitim običajima i tradicijskim vrijednostima specifičnim za svaki pojedini kraj. Uz zdrav i očuvan okoliš, kulturne vrijednosti i osobitosti uključujući gastronomski baštinu i lokalne običaje su važna osnova za ruralni razvoj. Kako bi se očuvala ta bogatstva, važno je upoznati građane s ruralnim vrijednostima i običajima te ih osvijestiti o važnosti njihovog očuvanja.

Među važne čuvare i promotore tradicijskih vrijednosti i ruralnih običaja svakako spada i ruralni turizam. Broj agroturističkih gospodarstava odnosno ponuda agroturizma u Hrvatskoj se povećava posljednjih godina, međutim potencijal kako za razvoj novih agroturističkih gospodarstava tako i za kvalitetniju promociju tradicijskih vrijednosti i običaja nije dovoljno iskorišten.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je promicanje i popularizacija tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora kroz promociju agroturističkih gospodarstava koja svoju ponudu zasnivaju na tradiciji kraja u kojem se nalaze.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Angažman mladih agronoma/studenata na popularizaciji tradicionalnih vrijednosti
  2. Izrada promocijskih planova za tri agroturistička gospodarstva i njihovo javno predstavljanje

 

Sudionici

U projekt je uključeno 9 studenata, koji zajedno sa svojim mentorima, članovima Hrvatskog agroekonomskog društva, sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti. Studenti i mentori dolaze s tri visoko obrazovne institucije:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Studenti imaju zadatak osmisliti promotivne strategije agroturističkih gospodarstava, kako bi se javnosti, a posebice mlađoj populaciji približile ruralne tradicijske vrijednosti.  U tu svrhu su odabrana tri poljoprivredna gospodarstva iz različitih ruralnih područja Hrvatske, s kojima mladi izrađuju popis gastronomske baštine i običaja kraja u kojem se nalaze. Gospodarstva koja sudjeluju na projektu su:

OPG Tomurad (Popovec)
OPG Mario Romulić (Bilje)
Seoski turizam Rakić (Čabraji)

Aktivnosti

Projekt se sastoji od tri faze.

U prvoj fazi, studenti u suradnji s mentorima i vlasnicima tri odabrana agroturistička gospodarstva, prikupljaju podatke o gastronomskoj baštini i običajima pojedinog ruralnog područja.

Druga faza projekta se odnosi na definiranje promotivnih strategija i promociju triju odabranih gospodarstva s naglaskom na tradiciju, gastronomiju i običaje kraja. Studenti u skupinama, uz podršku mentora i vlasnika agroturističkih gospodarstava, osmišljavaju i izrađuju/dorađuju promotivne materijale za odabrano agroturističko gospodarstvo.

Treća faza projekta obuhvaća predstavljanje svih promotivnih rješenja i diseminaciju rezultata. Izrađeni promotivni materijali, kao i rezultati projekta će biti predstavljeni  na zajedničkom skupu.

Iako je skup trebao biti održan u prostorijama Matice hrvatske, zbog epidemioloških i sigurnosnih razloga će biti održan u ˝online˝ okruženju.

Skup će se održati 14. prosinca 2020., preko platforme ˝Zoom meetings˝, a svi zainteresirani se mogu priključiti putem poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/87569116692?pwd=WDRzQnQxb2tmcnJHZG51aVpZN2RSZz09

 

Očekivani rezultati projekta

Ishod projekta i promotivnih kampanja doprinijet će popularizaciji gastronomskih specijaliteta, običaja te tradicije ruralnog kraja. Očekuje se povećana svijest zajednice, posebice mladih o važnosti očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja.

Izravni korisnici projekta su studenti i agroturistička gospodarstva uključena u projekt, ali i sva ostala agroturistička gospodarstva, akademska zajednica i svekolika javnost.